Naujienos

2023-12-04

 aa  image002                                                             VSB  SLTAU

KALBĖJIMAS APIE „AKMENIS ANT DŪŠIOS“ ARBA KAIP BIBLIOTERAPIJA SENJORAMS GALI PADĖTI ĮVEIKTI GYVENIMO NEGANDAS

 

„Svarbiausia – galimybė bendrauti su kitais žmonėmis“, o kai nesijaučia palikti vieni su savo problemomis, „ir savijauta pagerėja, ir savivertė auga“ – tvirtina Šalčininkų rajono senjorai, šį rudenį dalyvavę biblioterapijos užsiėmimuose, kuriuos vedė patyrę psichologai, gerai išmanantys, kas slegia vyresnio amžiaus žmones.

Svarbiausia – galimybė bendrauti su kitais

„Viskas, ką mes aptarėme, labai gyvenimiška. Labai patenkinta, kad tuos mokymų šeštadienius praleidau bendraudama su bendraamžiais. Gaila, kad pora užsiėmimų teko praleisti, nes turėjau sveikatos problemų, bet kai tik galėjau – iš karto vėl atėjau“, – pasakoja ponia Vanda. „Mus, vyresnius žmones kartais kankina vienatvė, o čia susirinkę pabendraujame. Tai labai padeda“, – pritaria ponia Jadvyga.

Jau senokai pensininku tapęs ponas Antoni, taip pat lankęs biblioterapijos užsiėmimus, kurie rugsėjo-lapkričio mėnesiais vyko Šalčininkuose, Eišiškėse ir Jašiūnuose, sako, kad išėjęs į pensiją vyresnio amžiaus žmogus pamažu tampa pasyvesnis – įpranta nieko neveikti, aptingsta, jį vis mažiau kas bedomina, o tokie užsiėmimai pažadina iš sąstingio. „Ne paslaptis, kad kai kurie net apsileidžia, nustoja namuose tvarkytis, nes vis tiek jau gyvenimo saulėlydis… O šie užsiėmimai paskatino mus analizuoti savo elgesį, tapti aktyvesniais, pozityvesniais“, – sako jis. Pasak Antoni, lankyti užsiėmimus jis nusprendė tikėdamasis pabendrauti su buvusiais kolegomis, su kuriais dabar susitinka gana retai, ir „gal ką nors naujo išgirsti“, tačiau užsiėmimai pranoko lūkesčius: „Nesitikėjau, kad vėl tapsiu toks aktyvus, pozityvus“. Jam ypač patiko, kad užsiėmimų metu skaitomos ir aptariamos įvairių literatūros kūrinių ištraukos, malonius prisiminimus sužadino ir skirtingų laikmečių nuotraukų aptarimas: „Seniau daug skaitydavau, bet kai kuriuos kūrinius jau buvau pamiršęs, o dabar prisiminiau ir iš naujo juos apmąsčiau. O grįžęs namo po užsiėmimo, kuriame aptarėme nuotraukas, išsitraukiau savo senus albumus – juos vartydamas irgi prisiminiau daug malonių dalykų, kuriuos buvau užmiršęs“. Tačiau svarbiausia, pabrėžia ponas Antoni, kad „tokie užsiėmimai skatina mąstyti, gilintis į save, bendrauti su kitais ir jiems atsiverti. Tada pats tampi geresnis, nes bendraudamas žmogus stengiasi būti geresnis. O kai nesijaučiame vieni su savo problemomis, ir savijauta pagerėja, ir savivertė auga“.

„Buvo sunkus gyvenimo etapas. Beveik tuo pačiu metu netekau ir darbo, ir gyvenimo draugo. Pasijutau niekam nereikalinga“, – atskleidžia ponia Janina. Atsigauti jai padėjo bendraamžiai, pakvietę kartu lankyti Šalčininkų lenkų trečiojo amžiaus universitetą (ŠLTAU): „Bendraudama su jais supratau, kad aš ne viena tokia. Sugrįžo noras įgyti naujų žinių, todėl ir į šiuos užsiėmimus atėjau. Po jų visuomet grįžtu namo gerai nusiteikusi, nes svarbiausia – galimybė bendrauti su kitais žmonėmis“.

Užsiėmimai skatina atsiverti

Biblioterapijos užsiėmimuose dalyvavo daugiau kaip 70 Šalčininkų rajono senjorų. Ne vienas prisipažino nustebęs, kad tai buvo ne paskaitos, o literatūros skaitymas, jos analizavimas, bendravimas. „Tai man buvo nauja. Man patiko, kad bendraujama nedidelėje grupėje. Mūsų grupėje buvo ŠLTAU klausytojai – atrodo, neblogai vieni kitus pažįstame, bet paaiškėjo, kad daug ko vieni apie kitus nežinojome. Mes skaitėme, aptarinėjome tai, ką perskaitėme, kalbėjome apie „akmenis ant dūšios“. Viena mūsų grupės moteris, kuri paprastai nelabai aktyvi, sakė, kad šis bendravimas padėjo jai įveikti vienatvę. Aš taip pat manau, kad jie padeda atsikratyti tiek fizinės, tiek emocinės vienatvės“, – įspūdžiais dalijosi buvusi pedagogė ponia Valerija, pridūrusi, kad tokių užsiėmimų sėkmė labai priklauso ir nuo lektorių, o su jais bendravusi psichologė „nuoširdi, atidi – mokanti paskatinti bendrauti“.

Psichologo vaidmenį užsiėmimuose pabrėžia ir buvęs švietimo darbuotojas ponas Marjanas. Anot prieš dvejus metus į pensiją išėjusio vyro, jis džiaugiasi, kad jį supa vaikai ir anūkai, tačiau bendravimas su bendraamžiais jam taip pat svarbus, todėl ir nusprendė dalyvauti biblioterapijos užsiėmimuose. Ir nenusivylė – jų grupės lektorė Roma Vida „labai neįkyriai, bet taikliai“ skatino aptarti įvairias gyvenimiškas situacijas: „Skaitydavome kūrinio ištrauką, o paskui ji prašydavo prisiminti panašias situacijas iš savo gyvenimo. Visi galėjome pasisakyti, užduoti savo klausimus ir kartu ieškodavome sprendimų. Mokėmės ne iš savo, o iš literatūros kūrinių herojų klaidų. Buvo ir įdomu, ir naudinga“.

Dalindamiesi įspūdžiais, užsiėmimų lankytojai sakė, kad visos temos, kurias pasiūlė lektoriai, aktualios vyresnio amžiaus žmonėms. „Man įdomiausios buvo apie tarpusavio supratimą, atjautą, geranoriškumą“, – sako ponia Vanda, o ponia Jadvyga prisiminė ir konkretų atvejį: „Kalbėjome apie tai, kad mus supa daug pykčio, ir viena moteris prisipažino, kad nuolat jaučia pyktį, nors priežasties tarsi nėra. Diskutavome, ką reikėtų daryti, kad pati jo neskleistų, ir pasirodo, galima paprasčiausiai prisėsti ir išlieti jį popieriuje“. „Visos temos buvo naudingos senyvo amžiaus žmonėms. Jau daug metų esu viena ir sunkią minutę imdavau ką nors rašyti, o po to skaitydavau, apmąstydavau, ką parašiusi. Panašiai ir čia, viską „per save perleidi“, – savo patirtimi pasidalino ponia Kristina.

„Po karantino žmonės buvo susvetimėję, vengė susitikti, bendrauti, o šie užsiėmimai juos išjudino. Visiems patiko, kad dirbo grupėse, daug ir mielai bendravo. Skaitėme tekstus, juos analizavome, dalijomės savo nuomonėmis. Kas nenorėjo atskleisti savo išgyvenimų, galėjo kalbėti apie perskaityto kūrinio herojų problemas, kas norėjo – galėjo papasakoti ir apie save. Po šių užsiėmimų žmonės pasijuto stipresni, sužinojo, kaip įveikti vieną ar kitą sudėtingą situaciją. Tai visus suartino“, – sako ŠLTAU pirmininkė Jadvyga Sinkevič.

Projektas pasiteisino. Laukiame tęsinio!

„Labai džiugu, kad mūsų rajone įgyvendinamas projektas „Šalčininkų rajono vyresnio amžiaus asmenų psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant biblioterapijos metodą“, nes puikiai žinau, kad jis suteikė mūsų rajono senjorams daug teigiamų emocijų, sustiprino juos“, – sako Šalčininkų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Galina Rogoža. Anot jos, kiekvienas turi problemų, bet ne visi moka jas įveikti, o šis projektas ir padeda išmokti jas spręsti: „Kai sėdi namuose, neturi su kuo pabendrauti, visos problemos gilėja. Žmonėms reikia susiburti, bendrauti, išsisakyti. Tada ir problemų sprendimo būdą lengviau rasti“.

Įgyvendinant projektą buvo parengtas praktinis vadovas Biblioterapijos metodika darbui su vyresnio amžiaus asmenimis“. Būtent jo medžiaga ir specialistų parinktais tekstais rėmėsi lektoriai, vedę biblioterapijos užsiėmimus Šalčininkų rajono senjorams. 24 akademines valandas trukusiuose užsiėmimuose šalčininkiečiai nuo 65-erių metų dalyvavo grupėmis po 12 žmonių.

Biblioterapijos metodas, kuriam pavadinimą daugiau kaip prieš 100 metų – 1916 m. pasiūlė JAV ligoninių bibliotekų asociacija (graikiškai „biblion reiškia „knyga“, o „therapia“ – „gydymas, slaugymas, globa“ – aut. past.), pasitelkiamas todėl, kad kai kuriomis temomis žmonėms nelengva kalbėti. „Jiems patiems dažnai sunku atsiverti, jie nesiryžta kalbėti skaudžiomis, sunkiomis temomis, tačiau kai pasitelki poeziją ar prozą – savotiškai išprovokuoji jų atvirumą, paskatini pasidalinti mintimis susijusia tema. Taip lengviau atidaryti duris į tas gelmes, kur žmogui skauda“, – šio metodo išskirtinumą atskleidžia lektorė Roma Vida Pivorienė. Ji pastebi, kad mokymo grupėse žmonės iš pradžių jautėsi kiek nejaukiai, tačiau ilgainiui bendravimas darėsi nuoširdesnis, atviresnis. „Visos nagrinėtos temos aktualios jų gyvenimo tarpsnyje, o užsiėmimai jiems buvo naudingi, nes žmonės nelieka vieni su savo mintimis – jie išgirdo, ką galvoja ir jaučia kiti. Vienas suprato, kad ir kiti žmonės jaučia panašius dalykus, todėl nesijaus toks vienišas, kitas įsitikino, kad yra ir daugiau žmonių, patiriančių panašius sunkumus, ar išgirdo patvirtinimą, kad ir jis galėtų panašiai spręsti savo problemą“, – mintimis dalijasi ji.

Eišiškių senjorams užsiėmimus vedusi lektorė Inga Abramavičienė pastebi, kad į pirmą biblioterapijos užsiėmimą senjorai atėjo vedini noro pabendrauti su bendraamžiais, tačiau užsiėmimai viršijo jų lūkesčius. „Po paskutinio užsiėmimo grupės dalyvių sutelktumas buvo toks didelis, kad jie patys įvardino, jog tapo tarsi „dar viena šeima“, kurioje atviraujama, dalinamasi savo emociniais išgyvenimais, sulaukiama palaikymo ir padrąsinimo. Dalyviai nuogąstavo, ką gi reikės daryti, kai užsiėmimai baigsis, nes užsiėmimų metu jie mėgavosi skaitymu, kūrinių ištraukų aptarimu, geriau pažino ir suprato vienas kitą, sustiprėjo noras padėti vieni kitiems įveikiant gyvenimo negandas“, – sako ji. Anot lektorės, dalyviai sakydavo, kad po kiekvieno užsiėmimo išeina su palengvėjimu, nors pradžioje atsiverti buvo nejauku. Jie mokėsi padėti sau ir kitiems, suprato, kad sunkiomis gyvenimo akimirkomis literatūros kūrinių ištraukų analizė tampa savipagalbos šaltiniu, padedančiu sureguliuoti emocines būsenas. Užsiėmimų metu pateiktų kūrinių ištraukų pagalba buvo sužadinamos jų emocijos bei giliau nagrinėjamos temos apie viltį, tikėjimą, dėkingumą, dovanas, tvirtumą kasdienybėje, netektis ir gedėjimą, tarpusavio santykius su artimaisiais, vaikais ir anūkais, atleidimą sau ir kitiems. Dalyviai kėlė ir savigarbos klausimus, domėjosi, kaip išlikti oriam ir laimingam, pasiekus senjorų amžių“, – pasakoja I. Abramavičienė. Lektorė atkreipė dėmesį, kad tarp dalyvių buvo sergančių depresija, onkologine liga, patyrusių klinikinę mirtį ar netekusių pačių artimiausių žmonių, ir „jiems šie užsiėmimai buvo ne tik „akmenų ant dūšios“ atsikratymas, bet ir „gaivaus oro gurkšnis“, kai į tą pačią gyvenimišką situaciją pažvelgdavo iš visai kitos perspektyvos, sulaukdavo kitų dalyvių nuoširdžios paramos“.

Panašiai kalba ir lektorė Irena Ramoškaitė. „Iš pradžių žmonės buvo nelabai aktyvūs. Dalis prisipažino, kad jau neskaito – ar nenori, ar negali, kiti neskaito šiuolaikinės literatūros, bet kartais iš naujo skaito jau kažkada skaitytus kūrinius, o treti net prisipažino, kad šiuolaikinio meno, kurį dabar kuria jauni žmonės, jie nesupranta. Bet kai pradėjome skaityti atrinktus prozos ir poezijos tekstus, net nustebau, kaip gražiai jie garsiai skaito vieni kitiems“, – pasakoja ji. Pasak lektorės, iš pradžių žmonės varžėsi, bet ilgainiui tapo vis atviresni ir nuoširdesni, išmoko klausytis vieni kitų: „Kai kurie žmonės labai giliai atskleidė savo situaciją kitiems, todėl tekdavo priminti taisykles: tai, ką čia išgirdote, ir turi likti čia, apie tai neturi kalbėti visas miestelis“.

Anot I. Ramoškaitės, nors biblioterapijos metodas nėra naujas, susistemintos metodinės priemonės darbui su vyresnio amžiaus asmenimis Lietuvoje iki šiol nebuvo, tad parengta priemonė „padės vesti užsiėmimus ir suvienodinti lektorių darbą, kad neitume į skirtingas puses“. Lektorės ir užsiėmimų dalyviai projekto partneriams pateikė ir rekomendacijų, susijusių su tekstais, darbu įvairiakalbėse grupėse ir kt.

„Neseniai Lietuvoje atliktas Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją tyrimas atskleidė, kad labai daug žmonių jaučiasi vieniši. Ne tik todėl, kad išlydėjo antrąją pusę Anapilin, bet ir dėl to, kad neturi su kuo bendrauti. Žmonės susvetimėję. Ir mums kai kurie iš jų prisipažino, kad vakare skambindami savo vaikams sako „pašnekėk su manim, nes aš šiandien su niekuo nesikalbėjau“. Todėl norime jiems padėti. O įgyvendindami projektą šiuos užsiėmimus inicijavome norėdami praktiškai išbandyti parengtos metodinės medžiagos naudą. Užsiėmimų metu pagal parengtą praktinį vadovą tikslinei grupei buvo organizuoti biblioterapijos (skaitymo terapijos – aut. past.) užsiėmimai, kurių metu buvo skaitomi vaizduotę skatinantys ir emociškai įtraukiantys specialiai atrinkti tekstai bei diskutuojama apie perskaitytą kūrinio ištrauką, siejant ją su savo gyvenimu, per emocinius kūrinio veikėjo išgyvenimus ieškant sąlyčio su savimi, siekiant pasijusti emociškai stipresniais, pamatyti daugiau galimybių ir perspektyvų, atrasti socialinį ryšį su bendraminčiais, išsklaidyti vienišumo jausmą“, – projekto tikslus atskleidžia VšĮ Šalčininkų švietimo ir informavimo centro švietimo konsultantas Saulius Samulevičius. Jis pasakoja, kad prieš užsiėmimus ir po jų visiems dalyviams buvo išdalintos anketos, kurias dabar analizuoja ekspertai. „Šio tyrimo duomenys atskleis, kaip pasikeitė užsiėmimų dalyvių savijauta. Atsižvelgdami į tai bei gautus pasiūlymus, tobulinsime ruošiamą praktinį vadovą, kad jis kuo geriau atitiktų visų lūkesčius“, – sako S. Samulevičius.

Biblioterapijos užsiėmimai Šalčininkų rajono senjorams buvo organizuoti įgyvendinant projektą „Šalčininkų rajono vyresnio amžiaus asmenų psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant biblioterapijos metodą“, kurį įgyvendino partneriai: VšĮ Šalčininkų švietimo ir informavimo centras, Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Šalčininkų lenkų trečiojo amžiaus universitetas.

Projektas finansuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kurį administruoja Sveikatos apsaugos ministerija, lėšomis.

5     4     3

1     2

***

2023-11-20

aa

ŠALČININKŲ RAJONO SENJORAI DALYVAVO BIBLIOTERAPIJOS UŽSIĖMIMUOSE

Šių metų rugsėjo – lapkričio mėnesiais daugiau kaip 70 mūsų rajono vyresnio amžiaus asmenų dalyvavo 24 akademinių valandų trukmės Biblioterapijos užsiėmimuose. Mokymai vyko intensyviai – kiekvieną šeštadienį Šalčininkuose, Eišiškėse ir Jašiūnuose. Šalčininkuose mokymams buvo suburtos 3 grupės, Eišiškėse – 2 grupės bei 1 grupė Jašiūnuose. Užsiėmimus vedė patyrę, ilgametę mokymų patirtį turintys psichologai. Mokymų pabaigoje dalyviams buvo įteikti kurso baigimo pažymėjimai.

Užsiėmimai organizuoti įgyvendinant projektą „Šalčininkų rajono vyresnio amžiaus asmenų psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant biblioterapijos metodą“.

Projektą įgyvendina partneriai – VšĮ Šalčininkų švietimo ir informavimo centras (projekto vykdytojas), Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Šalčininkų lenkų trečiojo amžiaus universitetas.

Projektas finansuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija. Parama skirta pagal visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo prioriteto 4.1.3. priemonę „Pažeidžiamų visuomenės grupių psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant kultūros ir meno intervencijas“.

***

2023-09-25

aa 

STARTUOJA BIBLIOTERAPIJOS UŽSIĖMIMAI ŠALČININKŲ RAJONO SENJORAMS

Šių metų rugsėjo 30 d. (šeštadienis) pradedami Biblioterapijos užsiėmimai (24 akad. val.) Šalčininkų rajono senjorams. Užsiėmimai vyks Šalčininkuose, Eišiškėse ir Jašiūnuose. Šalčinkuose suburtos 3 grupės, Eišiškėse – 2 grupės bei 1 grupė Jašiūnuose. Užsiėmimus ves patyrę ilgametę mokymų patirtį turintys psichologai. Viso mokymosi veikloje dalyvaus daugiau kaip 70 vyresnio amžiaus asmenų.

Užsiėmimai vyks šeštadieniais spalio – lapkričio mėnesiais. Užsiėmimai organizuojami įgyvendinant projektą „Šalčininkų rajono vyresnio amžiaus asmenų psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant biblioterapijos metodą“.

Maloniai kviečiame visus norinčius senjorus dalyvauti mokymuose. Susidomėjusius prašome kreiptis į Šalčininkų lenkų trečiojo amžiaus universitetą.

Projektą įgyvendina partneriai – VšĮ Šalčininkų švietimo ir informavimo centras (projekto vykdytojas), Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Šalčininkų lenkų trečiojo amžiaus universitetas.

Projektas finansuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija. Parama skirta pagal visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo prioriteto 4.1.3. priemonę „Pažeidžiamų visuomenės grupių psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant kultūros ir meno intervencijas“.

Linkime prasmingo mokymosi ir gerų emocijų.

 

***

2023-08-29

aa2023 M. RUGSĖJĮ PRASIDĖS BIBLIOTERAPIJOS UŽSIĖMIMAI ŠALČININKŲ RAJONO VYRESNIO AMŽIAUS ASMENIMS

Įgyvendinant projektą Šalčininkų rajono vyresnio amžiaus asmenų psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant biblioterapijos metodą“ baigiamas rengti praktinis vadovas Biblioterapijos metodika darbui su vyresnio amžiaus asmenimis. Pagal šį praktinį vadovą 2023 m. rugsėjo mėn. bus organizuojami 24 akad. val. biblioterapijos užsiėmimai Šalčininkų rajono senjorams. Numatoma, kad užsiėmimuose dalyvaus ne mažiau kaip 70 rajono vyresnio amžiaus asmenų. Mokymai truks iki šių metų gruodžio 1 d.

***

Jauniesiems šalčininkiečiams patinka gyventi sveikai, aktyviai ir turiningai

2023-01-17

Orientuotis vietovėje, suteikti pirmąją pagalbą, įkurti laužą, išgyventi gamtoje sudėtingomis sąlygomis – tai toli gražu ne visi įgūdžiai, kurių gali prireikti ne tik į ekstremalią situaciją patekusiam žmogui, bet ir kasdieniame gyvenime. Daugeliui jaunuolių tai būtų nelengvas iššūkis, tačiau ne jauniesiems šalčininkiečiams. Daugiau kaip 250 Šalčininkų rajono vaikų, paauglių ir jaunuolių iki 18 metų dalyvavo daugybėje įvairių renginių, skatinančių gyventi sveikai ir aktyviai. Jie ne tik turiningai leido laisvalaikį, bet ir ugdė ištvermę, įtvirtino jau turėtus bei įgijo naujų sveikos gyvensenos įgūdžių ir įpročių.

 Aleksas: „Tapau labiau fiziškai išprusęs“

Išmokti gyventi aktyviai ir sveikai bei pamėgti tokį gyvenimo būdą, patirti, kiek daug galima nuveikti, kai moki planuoti savo laiką, ir koks įdomus tampa laisvalaikis, kai leidi jį turiningai ir prasmingai – tokią galimybę jauniesiems šalčininkiečiams suteikė projektas „Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“. „Šis projektas padėjo man įgyti sveiko gyvenimo įpročių. Užsiėmimų sporto salėje metu išmokau daug naujų pratimų. Jie skirti lavinti skirtingoms raumenų grupėms, padeda didinti ištvermę ir fizinę jėgą. Be to, mums daug pasakojo apie sveiką mitybą. Taigi, išmokau ne tik naujų pratimų, bet ir supratau, kaip veikia mano kūnas, sužinojau, kaip reikia maitintis, kokius pratimus reikia atlikti, kad visada būčiau sveikas ir stiprus“, – pasakoja šio projekto dalyvis, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos dvyliktokas Aleksas Gornostajus. Labiausiai jam patiko pratimai su treniruokliais, kurių anksčiau vaikinui nebuvo tekę išbandyti. „Mums aiškino, kaip atliekant įvairius pratimus veikia raumenys, todėl užsiėmimai buvo dar įdomesni,“ – sako jis. Žinantiems, kad šis jaunuolis jau kelerius metus lanko tinklinio treniruotes, jo mintys gali pasirodyti keistokos, tačiau Aleksas paaiškina: „Pagrindinis skirtumas – treniruotėse mes mokomės žaisti tinklinį ir ugdome jam reikalingus įgūdžius. O šie užsiėmimai buvo skirti lavinti kitus dalykus. Jaučiu, kad mano kūnas tapo stipresnis, o žinios ir įgūdžiai, kuriuos įgijau, padeda kasdieniame gyvenime. Pagerėjo mano gyvenimo kokybė. Galima sakyti, kad tapau labiau fiziškai išprusęs“. Panašiai kalba ir Dovydas Parvickis – taip pat Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos dvyliktokas. Pasak jo, žinią, kad jaunieji šalčininkiečiai kviečiami aktyviai leisti laisvalaikį ir išmokti naujų dalykų bei įgyti naujos patirties, jis išgirdo iš draugo, besimokančio Jano Sniadeckio gimnazijoje. „Jis žinojo, kad aš domiuosi, kaip įvairūs fiziniai pratimai veikia kūną, sveikos mitybos principais ir noriu daugiau apie tai sužinoti, todėl išgirdęs, kad mūsų rajono jaunimas gali nemokamai lankyti užsiėmimus, kuriuose mokysimės atlikti įvairius fizinius pratimus ir klausysimės paskaitų apie sveiką gyvenseną, iš karto man pasakė. Nusprendžiau dalyvauti ir nepasigailėjau“, – pasakoja jis. Dovydas sako, kad dalyvaudami įvairiose projekto veiklose jaunuoliai ne tik smagiai praleido laiką, bet ir išmoko konkrečių dalykų, kurie pravers ateityje: „Visi, su kuriais kalbėjausi, sakė, kad buvo naudinga. Mums patiko aktyvus, judrus gyvenimo būdas, nes tai ir gera nuotaika, ir gera savijauta. Sveikas kūnas ir švarios mintys. Manau, kad nuo šiol aš visada gyvensiu aktyviai ir sveikai – iki pat senatvės“.

 Sveikos gyvensenos pagrindai – ir nepasiturinčių šeimų vaikams

Projekto „Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“ tikslas – padėti vaikams ir jaunuoliams formuoti teigiamas nuostatas į nuolatinį fizinį aktyvumą bei įgyti žinių apie tai, kaip fizinis aktyvumas veikia fizinę ir emocinę kiekvieno žmogaus sveikatą bei paskatinti jaunuosius šalčininkiečius prasmingai ir kūrybiškai leisti laisvalaikį. „Kaimiškose vietovėse gyvenantys mokiniai stokoja meno ir fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos, todėl vaikai ir jaunuoliai iš atokesnių vietovių neturi galimybių užsiimti įdomia, prasminga veikla, ugdančia juos kaip asmenybes ir padedančia augti sveikais, stipriais ir aktyviais žmonėmis. Neturėdami sveikos gyvensenos įgūdžių, jie mažai juda, ne vienas jau turi antsvorio problemų. Deja, visa tai ateityje gali sukelti rimtų sveikatos problemų. Todėl labai džiaugiamės, kad VšĮ „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ kartu su partneriais – Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija ir Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija ėmėsi tokio projekto ir sudarė jiems sąlygas nemokamai lankyti įvairius užsiėmimus bei įgyti sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo ir kitos naudingos patirties“, – sako Šalčininkų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Markevič. Įgyvendinant projektą jaunuoliai buvo kviečiami žaisti judriuosius žaidimus, mokėsi kovų menų, išmoko teisingai naudotis įvairiais treniruokliais, padedančiais ugdyti ištvermę ir lavinti kūną, dalyvavo teoriniuose užsiėmimuose apie fizinio aktyvumo svarbą ir sveikos gyvensenos įtaką žmogaus nuotaikai, darbingumui, savijautai, o svarbiausia – ne tik įgijo naujų įgūdžių bei įtvirtino jau turimus, bet ir išmoko visa tai pritaikyti gyvenime. Be to, vaikai ir paaugliai lavino kūrybinius savo įgūdžius dalyvaudami dailės, teatro, šokio menui pažinti skirtuose užsiėmimuose. Pasak R. Markevič, projektas prisidėjo ir mažinant socialinę atskirtį: „Labai svarbu, kad kaip partnerės projekte dalyvavo rajono mokyklos, kurios geriausiai žino savo mokinių poreikius ir galimybes. Padedant mokyklų atstovams dalyvauti įdomiose veiklose buvo pakviesti socialiai pažeidžiamų, nepasiturinčių šeimų vaikai, kurių tėvai neturi galimybės sumokėti už papildomus užsiėmimus. Fizinio aktyvumo įgūdžius formuojančiuose užsiėmimuose jie sužinojo daug naudingos informacijos apie sveikos gyvensenos privalumus, o meno terapijos mokymuose buvo integruotos žinios apie tai, kaip meno pagalba gerinti savo emocinę savijautą. Visos šiuose užsiėmimuose įgytos žinios ir įgūdžiai labai reikšmingi visaverčiam šiuolaikinio žmogaus gyvenimui“.

 Judėjimas – ištvermė ir teigiamos emocijos

Projekte dalyvavo skirtingo amžiaus vaikai ir paaugliai. Įvairiuose užsiėmimuose jie ne tik turiningai praleido laiką, bet ir tikslingai lavino smulkiąją ir stambiąją motoriką, didelis dėmesys buvo skiriamas ir jų vidiniam pasauliui praturtinti ugdant gebėjimus meno kalba išreikšti savo emocijas. Įvairių Šalčininkų rajono mokyklų mokiniai noriai dalyvavo fizinio aktyvumo užsiėmimuose, kurie buvo suskirstyti į keturias temas: „Judrieji žaidimai tavo sveikatai“ (orientaciniai žaidimai, estafetės ir kt.), „Daryk kaip aš, daryk geriau už mane“ (kovų menai ir kt.), „Technologijos į pagalbą kūnui“ (fiziniai pratimai naudojant įvairią įrangą, treniruoklius) ir „Bėgu paskui svajonę“ (krepšinis, futbolas, kvadratas ir kt. pamėgti žaidimai). Didelio jaunųjų šalčininkiečių susidomėjimo sulaukė vienos dienos žygiai „Esam šaunūs keliauninkai“ maršrutu Dieveniškės – Norviliškės, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 50 švairaus amžiaus jaunuolių. Dar prieš žygį jie mokėsi, kaip pasirinkti maistą, aprangą ir avalynę, iš anksto su žygio vadovais aptarė, kaip nepasiduoti nuovargiui, kuris gali užklupti keliaujant, kodėl labai svarbu turėti tikslą, o ne tiesiog keliauti iš taško A iki taško B arba „kiek išeis“, o keliaudami prisiminė vandens svarbą žmogaus organizmui, būdus greitai atgauti jėgas ir numalšinti pavargusių kojų skausmą. „Namo grįžome pavargę, bet kupini gerų emocijų ir puikios nuotaikos“, – vieningai tvirtina žygių dalyviai ir priduria, kad ne tik išmoko pasiruošti žygiui, bet ir išbandė tai praktiškai. Daug jaunuolių norėjo dalyvauti ir vienos dienos išgyvenimo gamtoje žygyje maršrutu Šalčininkai – Jackonys – Šalčininkai. Dvi grupės po 25 jaunuolius jo metu mokėsi įrengti stovyklavietę ir pastatyti palapinę, įkurti laužą, suteikti pirmąją pagalbą, orientuotis vietovėje. „Visi žinome, kad jaunoji karta labai daug laiko praleidžia prie kompiuterio. Kartais vaikai ir paaugliai gal net nesusimąsto, kad mažai judėdami, neskirdami laiko kitoms sritims, skriaudžia patys save. Puiku, kad dalyvaudami projekte, jie galėjo išbandyti įvairias veiklas bei pajusti, kad judant – žaidžiant judriuosius žaidimus, sportuojant, keliaujant, šokant – galima patirti daugybę teigiamų emocijų. Jie patyrė, kad judėjimas ir aktyvus gyvenimo būdas – ne tik sveikata, bet ir turiningas laisvalaikis, o įvairios fizinio aktyvumo formos, kurias jie išbandė, gali tapti ir įdomia pramoga“, – sako Šalčininkų rajono Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Edmund Učkuronis. Be to, pabrėžia jis, judėjimas dažniausiai sukelia teigiamas emocijas, todėl paaugliams aktyvus judėjimas „gali padėti užpildyti emocines spragas, patenkinti jų noro tobulėti poreikius, suteikti galimybę pajusti sveiko, išlavinto kūno ir judesio džiaugsmą“.

 Ir sveika, ir įdomu

Vaikai mielai rinkosi į po 40 akademinių valandų trukusius programų „Išlaisvink emocijas“ (dailės terapija), „(Ne)suvaidinti jausmai“ (teatro terapija) bei „Judesio ir muzikos harmonija“ (šokio terapija) užsiėmimus, kurie vyko įvairiose Šalčininkų rajono seniūnijose. „Visi užsiėmimai, į kuriuos juos pakvietėme, buvo pagrįsti formule „sveika+įdomu“, todėl jų dalyviai galėjo pažinti naujus dalykus, mokėsi bendrauti, išreikšti save“, – pasakoja Saulius Samulevičius, laikinai einantis VšĮ „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ direktoriaus pareigas. Pasak jo, sudarydami galimybę vaikams ir paaugliams prisiliesti prie meno, projekto iniciatoriai „siekė paskatinti jų kūrybiškumą ir atrasti naujas galimybes turiningai leisti laisvalaikį bei pajusti kūrybos proceso ir bendravimo su bendraamžiais džiaugsmą, o moksleiviai patyrė, kad per meną galima atskleisti savo vidinį pasaulį, išreikšti emocijas ir išgyvenimus“. Pasak pašnekovo, jaunieji šalčininkiečiai noriai dalyvavo įvairiose veiklose. „Pavyzdžiui, Dainavos seniūnijoje labai populiarūs buvo fizinio aktyvumo užsiėmimai, kuriuose vaikai, paaugliai ir jaunuoliai mokėsi padėti sau: su jais daug diskutavome apie tai, kodėl žmogui naudinga būti fiziškai aktyviam, moksleiviai išmoko įvairių pratimų, kurie padeda sustiprėti fiziškai ir emociškai – juk kai gerai jautiesi, ir nuotaika geresnė“, – sako vienas iš projekto „Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“, finansuojamo ES struktūrinių fondų lėšomis, iniciatorių S. Samulevičius.

 Jaunimas supranta fizinio aktyvumo svarbą

„Galimybė bendrauti su bendraamžiais ir kartu nuveikti ką nors prasmingo, žygiai, sveikos gyvensenos įgūdžius bei įpročius formuojantys renginiai ir užsiėmimai, galimybė išbandyti save dailės, teatro, šokio srityse mūsų rajono vaikams, paaugliams ir jaunimui taip patiko, kad visų norinčių juose dalyvauti net negalėjome priimti. Be to, dalį projektui skirto laiko dėl Covid 19 pandemijos gyvenome karantino sąlygomis, kai veikla buvo apribota – tai irgi sutrukdė įtraukti į veiklas daugiau jaunųjų šalčininkiečių“, – apgailestauja Šalčininkų rajono Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos direktorė Teresa Savel. Kita vertus, nors projekto, kurį pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijos veiksmų programos priemonę „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ finansavo Europos socialinis fondas, apimtis buvo nedidelė, ji atskleidė, kad jaunieji šalčininkiečiai mielai dalyvautų įvairiose edukacinėse veiklose, kurių tikslas – išmokti gyventi sveikai ir aktyviai, stiprinti savo emocinę ir fizinę sveikatą bei turiningai, prasmingai ir kūrybiškai leisti laisvalaikį. Todėl, žada Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos direktorė Irena Volska, „ieškosime galimybių, kad ateityje vėl galėtume pakviesti mūsų krašto vaikus, paauglius ir jaunuolius dalyvauti įvairiuose fizinį aktyvumą didinančiuose užsiėmimuose bei meninėse veiklose, kurios padeda formuotis visapusiškam žmogui – aktyviam savo gyvenimo kūrėjui ir veikliam visuomenės nariui“.

Originalus straipsnis publikuotas laikraštyje „Šalčia“ 2023 m. sausio 16 d. Šaltinis – http://www.salcia.lt/be-kategorijos/jauniesiems-salcininkieciams-patinka-gyventi-sveikai-aktyviai-ir-turiningai/

***

Rugpjūčio mėnesį ukrainiečiai mokėsi lietuvių kalbos

2022-09-01

Nuo karo pabėgę suaugusieji ukrainiečiai gyvenantys Šalčininkų rajone šių metų rugpjūčio mėn. buvo kviečiami nemokamai mokytis 90-ies akademinių valandų trukmės lietuvių kalbos mokymuose A1 lygiu. Mokymams susibūrė motyvuota 9 asmenų grupė. Užsiėmimai vyko kiekvieną darbo dieną nuo ryto iki popietės Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje. Nepaisant alinančio rugpjūčio karščio bei kasdieninių buitinių keblumų besimokantieji stropiai lankė mokymus, stengėsi pavyzdingai atlikti namų darbų užduotis namuose. Besimokantieji išmoko komunikuoti socialinėmis temomis („Aš esu…“, ,,Mano šeima“, „Parduotuvėje“, „Aš sergu“ ir kt.), geba paklausti ir atsakyti lietuviškai.

Mokymų dalyviai buvo labai patenkinti suteikta galimybe mokytis ir išreiškė pageidavimą ateityje dalyvauti tokiuose mokymuose, kad dar labiau galėtų pagilinti lietuvių kalbos žinias. Mokymus vedė viešosios įstaigos Šalčininkų švietimo ir informavimo centro lektorė.

Dėkojame Šalčininkų savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Reginai Markevič bei Jaunimo reikalų koordinatorei Viktorijai Rekst už pagalbą motyvuojant Ukrainos piliečius gyvenančius Šalčininkų rajone dalyvauti mokymuose, o Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos direktorei Irenai Volskai už geranoriškai suteiktą galimybę mokymus rengti mokykloje.

Mokymus organizavo Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, finansavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

***

Pradedami lietuvių kalbos mokymai Šalčininkų rajone gyvenantiems ukrainiečiams

2022-08-08

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija organizuoja suaugusių asmenų, atvykusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, lietuvių kalbos mokymus.

Mokymai vyks 2022 m. rugpjūčio mėn. Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje. Mokymai nemokami. Mokymus finansuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Norintys mokytis lietuvių kalbos suaugę Ukrainos piliečiai gali kreiptis į Šalčininkų švietimo ir informavimo centrą, tel. +370 67573741.

 

Розпочинаються уроки литовської мови для українських мешканців Шальчинінкайського району

Муніципальна адміністрація Шальчинінкайського району організовує навчання литовській мові для дорослих осіб, які прибули з України до військових векімсіків Російської Федерації.

Навчання відбудеться у 2022 році. Місяць серпень у гімназії Янаса Снядецького в Шальчинінкаї. Навчання безкоштовне. Навчання фінансується Міністерством освіти, науки та спорту.

Бажаючі вивчати литовську мову можуть звертатися до Oсвітньо-інформаційного центру Шальчінінкая, тел. +370 67573741.

***

Visuomenei pristatyti projektų „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose” ir „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose (II)“ rezultatai

2022-04-28

Šių metų balandžio 28 d. Šalčininkų miesto vietos veiklos grupė surengė Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos stebėsenos ataskaitos už 2021 metus pristatymą visuomenei. Jame viešoji įstaiga „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ pristatė sėkmingai įgyvendintus projektus „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose ir „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose (II)“.

Renginį atidaręs Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės pirmininkas Gžegož Jurgo apibendrino 2021 m. nuveiktus darbus ir pristatė ateities planus. Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės atstovė Justyna Balion-Voitonis detaliai apžvelgė strategiją ir ją įgyvendinant pasiektus rezultatus. Viešajame renginyje dalyvavo ne mažiau 40 miestelėnų.

Šalčininkų miesto vietos plėtros strategija įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“.

Plačiau apie renginį https://salcininkai.lt/naujienos/394/pristatyta-salcininku-miesto-vietos-pletros-strategijos-2021-m.-stebesenos-ataskaita:13831

Projektai finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis.

***

Šalčininkietės darbą susirado dar nesibaigus mokymams

2022-01-06

Dešimčiai šalčininkiečių prieš šv. Kalėdas  buvo įteikti pažymėjimai, kad jos sėkmingai baigė įvadinius mokymus „Valytojo profesijos pradmenys“. O kelios iš jų, iki šiol nesėkmingai bandžiusios įsidarbinti, darbo pasiūlymų sulaukė net anksčiau, negu baigėsi mokymai.

2022-2

Ir valytojai reikia diplomo

„Atrodo, kas gi čia sudėtinga? Juk visos namuose tvarkomės, žinome, kaip tai daryti. Bet pasirodo, mes labai daug ko nežinojome. Išmokome patikrinti, kaip įvairios valymui skirtos cheminės medžiagos veikia  skirtingus paviršius, pavyzdžiui, dažytas sienas“, – pasakoja Tatjana. Jai pritaria Julija: „Paaiškėjo, kad mes iki šiol nemokėjome teisingai valyti langų. Be to, sužinojome, kaip saugiai elgtis su įvairiomis valymo priemonėmis, kad nuėjusios tvarkyti patalpų, nesugadintume šeimininkų turto“.

Joms pritaria Kristina, Liucija ir kitos merginos ir moterys, baigusios 40 akademinių valandų trukusius mokymus. Skirtingo amžiaus šalčininkietės sako dabar pačios įsitikinusios, kad posakis „Mokytis niekada ne vėlu“ – teisingas: mokytis naujų dalykų verta ne tik jauniems, bet ir sulaukusiems brandaus amžiaus žmonėms. „Mokytis buvo smagu. Ir teorinės paskaitos įdomios, ir praktiniai užsiėmimai davė labai daug naudos. Įgytos žinios mums tikrai pravers“, – sako mokymų dalyvės, kurių vyriausiajai kaip tik šiomis dienomis sukako 60 metų.

2022-1

Iki šiol nesėkmingai ieškojusios darbo šalčininkietės džiaugiasi, kad viena jų bendramokslė jau pradėjo dirbti, o mažiausiai trys darbo pasiūlymų sulaukė mokymams dar nesibaigus ir po kelių dienų taip pat pradės dirbti. „Aš ir anksčiau ieškojau valytojos darbo, bet darbdaviai pasirinko tą, kuri turėjo dokumentą, kad mokėsi šios profesijos ir moka teisingai naudotis šiuolaikinėmis valymo priemonėmis“, – aiškina Julija ir priduria, kad dabar dėl visko jau sutarta ir beliko nunešti darbdaviui pažymėjimą, kad sėkmingai baigė mokymus. Kitos moterys taip pat tiki, kad ilgai ieškoti darbo nereikės. „Daug darbo pasiūlymų yra Vilniuje, bet mes mieliau dirbtume čia, Šalčininkuose, todėl dar svarstome, ką daryti“, – sako jos.

Pasak lektorės Erikos Urbienės, mokymų metu ne kartą teko padrąsinti moteris, padėti joms patikėti, kad jei kartą nepasisekė, reikia bandyti dar kartą. „Jos pasidalijo ne itin džiugia savo patirtimi, todėl kartu aptarėme įvairias situacijas, svarstėme, kaip įrodyti darbdaviui, kad, pavyzdžiui, mažų vaikų turinti mama gali sėkmingai dirbti, aiškinomės, kaip pasiūlyti savo paslaugas kitiems žmonėms ir net skaičiavome, ar apsimoka ieškoti darbo ne savo mieste, o Vilniuje“, – pasakoja ji. E. Urbienė teigė tikinti, kad moterims pasiseks, nes visos buvo labai motyvuotos. „Net kai vaikai sirguliuodavo, jos stengėsi sužinoti, ko kitos išmoko – nenorėjo atsilikti“, – sako ji.

Mokėsi nemokamai

Ne paslaptis, kad įvairūs kursai kainuoja nemažus pinigus, ir ne kiekviena šeima gali už juos sumokėti. Tačiau už šiuos mokymus bedarbėms ir ekonomiškai neaktyvioms šalčininkietėms mokėti nereikėjo. Mokymai „Valytojo profesijos pradmenys“ yra Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės (Šalčininkų miesto VVG) inicijuoto ir VšĮ „Šalčininkų švietimo ir informavimo centro“ įgyvendinamo projekto „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose“ dalis. Šio projekto, finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, tikslas – suteikti gyventojams daugiau galimybių įgyti paklausią profesiją ir padėti jiems integruotis į darbo rinką bei mažinti socialinę atskirtį.

„Sumanymas pasiteisino – tai liudija faktas, kad merginos dar besimokydamos sulaukė darbo pasiūlymų“, – įteikęs mokymų baigimo pažymėjimus sakė Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Šalčininkų miesto VVG pirmininkas Gžegož Jurgo. Pasak jo, kai kuriems žmonėms susirasti darbą sudėtinga, o tokie mokymai – vienas iš būdų padėti jiems persikvalifikuoti, įgyti naujų profesinių įgūdžių ir išmokti konkuruoti darbo rinkoje. „O kartais juos reikia paprasčiausiai padrąsinti, padėti žengti pirmą žingsnį. Ir nebūtina mokytis kelis metus – pakanka kelis mėnesius trunkančių kursų (ar kaip šiuo atveju – dar trumpesnių), ir jau būsi pranašesnis už jų nelankiusius. Net jei ne visiems iš karto pasiseks, nauji įgūdžiai padidins jūsų konkurencingumą darbo rinkoje ateityje ir darbą susirasti bus lengviau“, – sakė jis mokymų dalyviams diskusijoje apie tai, kaip geriausia įveikti įvairius iššūkius, kylančius ieškant darbo. Ragindamas šalčininkiečius drąsiau kurti savo verslą, jis priminė, kad įgijus kvalifikaciją galima įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą ir dirbti sau – siūlyti savo paslaugas kitiems ir „užsidirbti darant tai, ką geriausiai moki“.  G. Jurgo pridūrė, kad Šalčininkų miesto VVG iniciatyva įgyvendinamas dar vienas projektas – norintiems pradėti savo verslą teikiamos asmeninės konsultacijos.

Daro tai, ko reikia šalčininkiečiams

Šalčininkų miesto VVG, įkurta 2015 m., įgyvendina vietos iniciatyvas užimtumo didinimo, socialinės atskirties mažinimo, verslumo didinimo ir kitose srityse. „Kurdami Šalčininkų miesto vietos veiklos strategiją galvojome, kaip galėtume prisidėti sprendžiant užimtumo ir nedarbo problemas, klausėme žmonių, ko jiems trūksta, ir paaiškėjo, kad viena iš problemų – ne visi gali įgyti naujų darbo įgūdžių. Bet daugiausiai naudos žmogui duoda tokie kursai, kokių jis pats nori, todėl domėjomės, kuo žmonės norėtų užsiimti. Ir akivaizdu, kad pasirinkome teisingai, nes mokymai Valytojo profesijos pradmenys“ ir kiek anksčiau vykę mokymai „Išmėgink manikiūrininko profesiją“, kuriuos įgyvendino VšĮ „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“, aktyviai talkinant Šalčininkų miesto seniūnijai, buvo ypač sėkmingi ir patrauklūs šalčininkiečiams“, – pasakoja G. Jurgo.

Pasak jo, nors trukdė su COVID 19 susiję apribojimai ir karantinas, įgyvendinta jau nemaža dalis iš 16 projektų, kuriuos buvo numatyta įgyvendinti per 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų finansinį periodą. O artimiausiu metu bus rengiama nauja miesto bendruomenės poreikius atliepianti strategija. Tikimasi gauti ES struktūrinių fondų finansavimą 2021-2027 m. ir tęsti veiklą. „Žmonės vis geriau suvokia, kad mokytis – kelti kvalifikaciją ar įgyti naujos profesijos įgūdžių – apsimoka, nes tai atveria daugiau galimybių ne tik dirbti ir užsidirbti, bet ir realizuoti save kitose srityse. Tad kurdami naują Šalčininkų miesto VVG strategiją vėl stengsimės atsižvelgti į šalčininkiečių poreikius, kad galėtume pasiūlyti žmonėms tai, ko jie pageidauja, bet ko Lietuvoje nesiūlo kitos perkvalifikavimo ar įgūdžių įgijimo programos“, – pabrėžia G. Jurgo.

Originalus straipsnis publikuotas laikraštyje „Šalčia“ 2022 m. sausio 6 d. Šaltinis – http://www.salcia.lt/be-kategorijos/salcininkietes-darba-susirado-dar-nesibaigus-mokymams/

***

2021-12-07

Paklausios profesijos šalčininkietes mokė garsi meistrė
Salcia_straipsnis

Dešimčiai šalčininkiečių prieš kelias dienas įteikti pažymėjimai, kad jos sėkmingai baigė įvadinius mokymus „Išmėgink manikiūrininko profesiją“ ir žengė tvirtą žingsnį siekdamos tapti profesionaliomis manikiūrininkėmis. Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės iniciatyva paklausios profesijos merginos ir moterys mokėsi nemokamai.

Įrankiai darbo pradžiai

„Kai kurios mūsų grupės merginos jau anksčiau bandė daryti manikiūrą ir norėjo pakelti kvalifikaciją, sužinoti apie naujas tendencijas. Kelios iš jų tikisi, kad baigus šiuos kursus pavyks susirasti darbą. Labai nustebome, kad mus mokė pasaulyje pripažinta meistrė“, – rodydamos pažymėjimus, kuriuos sėkmingai baigusioms mokymo kursą ir įgijusioms teorinių žinių bei praktinių įgūdžių merginoms įteikė Šalčininkų miesto seniūnas Miroslav Neverkevič, viena per kitą pasakojo Renata ir Dalija.

Dalyvauti 32 akademinių valandų trukmės mokymuose ketino Dalijos sesuo, tačiau mokytis jai sutrukdė aplinkybės. „Vietoje jos atėjau aš. Paprastai tokie mokymai kainuoja kelis šimtus eurų. Tikrai ne kiekviena šeima gali iš savo biudžeto skirti tiek pinigų, o čia mums už mokymąsi mokėti nereikėjo“, –  pasakoja ji. O Renata priduria, kad manikiūrininko profesija dabar jai patinka dar labiau. „Patirties truputį jau turėjau, o kursuose išmokau daug naujų dalykų, sužinojau apie įvairias manikiūro atlikimo technikas. Be to, išmokome naudotis šiuolaikiškais įrankiais – moderniomis lempomis ir elektrinėmis nagų dildėmis. Su tokiais iki šiol nei man, nei kitoms merginos neteko dirbti. Apsidžiaugiau, kai prieš įteikiant kursų baigimo pažymėjimus sužinojome, kad šiuos įrankius mums padovanos. Man jie labai pravers darbe“, – sako Renata ir atskleidžia savo ateities planus: „Noriu dar labiau patobulinti savo įgūdžius ir tapti aukšto lygio profesionalia manikiūrininke“.

„Man tai irgi buvo nauja patirtis, – prisipažįsta profesionali nagų priežiūros mokytoja Žana Balauš. – Merginos pačios už kursus nemokėjo, bet labai stengėsi kuo daugiau išmokti. Ateidavau 9 val. ryte – jos jau seniai susirinkusios. Laukia“. Pasak gausų būrį mokinių Ispanijoje ir kitose Europos šalyse ir net tolimojoje Brazilijoje turinčios meistrės, grupėje buvo merginų, kurios jau šiek tiek dirbo manikiūrininkėmis, bet buvo ir tokių, kurioms reikėjo išmokti net dildę taisyklingai laikyti. „Kai kurios net sau manikiūro nebuvo bandžiusios daryti. Bet visos pasiekė labai gerų rezultatų, nes stengėsi kuo daugiau sužinoti ir kuo daugiau dalykų pabandyti praktiškai, – mintimis dalijasi garsi nagų priežiūros specialistė ir priduria: – Net neabejoju, kad kelios iš šios grupės merginų dirbs manikiūrininkėmis ir užsidirbs pinigėlių, o kitos mokės susitvarkyti savo nagus ar prireikus padės draugėms. Ir tai irgi labai gerai“.

Lankomumas – šimtaprocentinis

Profesionalams skirti įrankiai, kuriais mokymosi metu naudojosi dešimt Šalčininkų miesto seniūnijos gyventojų – džiovinti gelius ir kitus šviesoje kietėjančius lakus skirtos ultravioletinės manikiūro lempos bei elektrinės nagų dildės su antgalių komplektais – joms pravers ateityje tobulinant savo įgūdžius. O mokymai „Išmėgink manikiūrininko profesiją“, kurie yra Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės inicijuoto ir VšĮ „Šalčininkų švietimo ir informavimo centro“ įgyvendinamo projekto „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose (II)“ dalis, buvo finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis. Šio projekto tikslas – suteikti gyventojams daugiau galimybių įgyti paklausią profesiją ir padėti jiems integruotis į darbo rinką bei mažinti socialinę atskirtį.

„Tokie kursai paprastai kainuoja nemažus pinigus, ir tikrai ne kiekviena gali tiek sumokėti. Todėl į mokymus pakvietėme bedarbes merginas ir moteris, kurios nori išmokti manikiūrininko profesijos, bet neturi lėšų mokytis ir dėl to negali atsiskleisti. Be abejo, mums pasisekė, kad mokyti merginas sutiko daugelyje šalių kursus vedanti lektorė, – tikriausiai todėl net tos merginos, kurios iš pradžių abejojo, nesigaili, kad dalyvavo mokymuose. Pastebėjau, kad papietavusios visos būriu skubėjo atgal į salę pertraukai dar nesibaigus, o kavos gėrimo pertraukėlės irgi neužsitęsdavo“, – pasakoja Šalčininkų miesto seniūnijos vyriausioji specialistė Helena Kliacevič.

Ji džiaugiasi, kad lankomumas buvo šimtaprocentinis, nors ne vienai merginai reikėjo pasukti galvą, su kuo palikti mažus vaikus. „Vienos moters vaikai susirgo, bet vis tiek nepraleido užsiėmimų – prisijungė nuotoliniu būdu ir kartu su grupe atliko visas užduotis. Tikiu, kad ne viena savo ateitį susies su manikiūrininko profesija ir žinau, kad kai kurios jau planuoja pradėti individualią veiklą“, – sako H. Kliacevič ir kviečianti merginas į vienos dienos mokymus norintiems imtis individualios veiklos, kuriuos surengti planuoja savivaldybė.

Nauda ir žmonėms, ir miestui

„Išmėgink manikiūrininko profesiją“ – pirmieji tokio pobūdžio mokymai, surengti įgyvendinant projektą „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose (II)“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  Jį įgyvendina VšĮ „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ bendradarbiaudamas su Šalčininkų miesto seniūnija. „Bet tai tikrai ne paskutiniai tokio pobūdžio mokymai, nes jau matome, kad įgijusios profesijos pradmenis merginos nori tobulėti. Kai kurios jau planuoja pradėti dirbti, o kitos mokės gražiai susitvarkyti savo ir artimųjų nagus“, – sako Šalčininkų miesto seniūnas M. Neverkevič ir aiškina, kad būtent todėl pirmajam bandymui buvo pasirinkta profesija, kurios įgūdžiai pravers kiekvienai moteriai. Jis viliasi, kad ateityje galės pakviesti miesto gyventojus mokytis ir kitų paklausių profesijų: „Mes norime, kad visi mūsų miesto gyventojai galėtų mokytis paklausių profesijų, o įgytas žinias ir gebėjimus pritaikytų ne tik kasdieniame gyvenime – tikiuosi, kad tai padės jiems susirasti darbą ar susikurti sau darbo vietą“, – sako M. Neverkevič.

Originalus straipsnis publikuotas laikraštyje „Šalčia“ 2021 m. gruodžio 7 d. Šaltinis – http://www.salcia.lt/be-kategorijos/paklausios-profesijos-salcininkietes-moke-garsi-meistre/

***

image002

Šalčininkiečiai gilinasi į valytojo profesijos subtilybes

2021-11-19

Šių metų lapkričio 19 d. įgyvendinant ES paramos projektą „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose“, NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0200 prasidėjo neformaliojo profesinio mokymo veiklos. Dešimt Šalčininkų miesto gyventojų, kurie yra bedarbiai ir (arba) ekonomiškai neaktyvūs dalyvauja patraukliuose 40 akademinių valandų trukmės mokymuose Valytojo profesijos pradmenys. Mokymų pabaiga gruodžio mėnesį.

Projekto tikslas – didinant neformalaus profesinio mokymo pasiūlą padėti Šalčininkų VVG teritorijos nedirbantiems gyventojams lengviau integruotis į darbo rinką.

Įgyvendinant projektą glaudžiai bendradarbiaujama su Šalčininkų miesto seniūnija ir kitomis institucijomis. Projektas atitinka Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos nuostatas, tikslus ir uždavinius, kadangi projektu siekiama spręsti užimtumo ir nedarbo problemas.

Projektui skirta ES parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ priemonę.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

***

              image002  

Šalčininkų miesto gyventojai mokosi manikiūrininko profesijos pagrindų

2021-11-18

Šių metų lapkričio 18 d. įgyvendinant ES paramos projektą „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose (II)“, NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0210 prasidėjo neformaliojo profesinio mokymo veiklos. Dešimt Šalčininkų miesto gyventojų, kurie yra bedarbiai ir (arba) ekonomiškai neaktyvūs dalyvauja patraukliuose 32 akademinių valandų trukmės mokymuose Išmėgink manikiūrininko profesiją. Mokymai vyks iki lapkričio pabaigos.

Projekto tikslas – didinant neformalaus profesinio mokymo pasiūlą padėti Šalčininkų miesto VVG teritorijos nedirbantiems, ekonomiškai neaktyviems gyventojams lengviau integruotis į darbo rinką bei skatinti savanorystę kaip aktyvaus užimtumo veiklą.

Įgyvendinant projektą glaudžiai bendradarbiaujama su Šalčininkų miesto seniūnija ir kitomis institucijomis. Projektas atitinka Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos nuostatas, tikslus ir uždavinius, kadangi projektu siekiama spręsti užimtumo ir nedarbo problemas.

Projektui skirta ES parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ priemonę.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

***

              image002  

Visuomenei pristatyti projektai „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose” ir „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose (II)“

2021-08-26

Šių metų rugpjūčio 26 d. Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2020 m. stebėsenos ataskaitos pristatyme Šalčininkiečiai, mieste veikiančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovai buvo išsamiai supažindinti su viešosios įstaigos „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ įgyvendinamais projektais  „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose ir „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose (II)“.

Salc_2021_1

Renginį organizavo Šalčininkų miesto vietos veiklos grupė. Jos pirmininkas Gžegož Jurgo sveikinimo kalboje pasidžiaugė galimybe susitikti ir apibendrinti nuveiktus darbus, pasidalinti projektų įgyvendinimo patirtimi.

Šalčininkų miesto vietos plėtros strategija įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“.

Salc_2021_2

Plačiau apie renginį https://salcininkai.lt/naujienos/394/pristatyta-salcininku-miesto-vietos-pletros-strategijos-2020-m.-stebesenos-ataskaita:13038

Projektai finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis.

 

***

              image002  

Intensyvinamas projekto „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose“ įgyvendinimas

2021-08-05

Dėl COVID-19 pandemijos iššūkių projekto „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose“ įgyvendinimas buvo pristabdytas. Nors pandemija vis dar grasina mūsų gyventojams, visgi tikimės sėkmingai užbaigti pradėtas edukacines veiklas. Projekto tikslas – didinant neformalaus profesinio mokymo pasiūlą padėti Šalčininkų VVG teritorijos nedirbantiems gyventojams lengviau integruotis į darbo rinką.

Projekte numatoma 10-ai asmenų, kurie yra bedarbiai ir (arba) ekonomiškai neaktyvūs iš Šalčininkų miesto surengti darbo rinkai aktualius mokymus. Preliminarios temos: „Virtuvės darbuotojo ABC“, Pynimas iš vytelių“, „Valytojo profesijos pradmenys“. Šiuo metu formuojama tikslinė grupė bei svarstoma kuri viena iš 3 mokymų temų bus realizuojama projekte. Mokymus planuojama pradėti spalio mėn. Tikimasi, kad mokymų dalyviai įgis naujas darbines ar patobulins esamas darbines kompetencijas ir tai padės jiems lengviau integruotis į darbo rinką.

Įgyvendinant projektą glaudžiai bendradarbiaujama su Šalčininkų miesto seniūnija ir kitomis institucijomis. Projektas atitinka Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos nuostatas, tikslus ir uždavinius, kadangi projektu siekiama spręsti užimtumo ir nedarbo problemas.

Projektui skirta ES parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ priemonę.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

***

Projektas „Žaisk už savo teises! Inovatyvios strategijos prieš seksizmą ir diskriminaciją“

2021-02-10

VšĮ „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ kaip partneris su Moterų informacijos centru įgyvendina projektą.

Projekto tikslas – mažinti jaunų žmonių neapykantą lyties pagrindu kurstančios kalbos vartojimą, kovoti prieš lyčių stereotipus, diskriminaciją dėl lyties ir smurtą lyties pagrindu, skatinant jų kritinį mąstymą ir aktyvų įsitraukimą į problemų sprendimą.

Projekto uždaviniai:

  1. Išleisti originalią ir patrauklią mokymo priemonę – stalo žaidimą „Strateginės reakcijos“, skirtą naudoti tikslinėms grupėms.
  2. Suteikti jaunimui žinių ir kompetencijų, kaip atpažinti neapykantą kurstančią kalbą (ypač dėl lyties ir smurtu dėl lyties), kaip pateikti savo nuomonę ar kritiką tinkamomis priemonėmis ar adekvačiais žodžiais, kaip nediskriminuoti kitų dėl lyties.
  3.  Užtikrinti mokymo priemonės ir gerosios patirties sklaidą Lietuvos mokymo įstaigose, jaunimo organizacijose.

Pagrindinė tikslinė grupė – jaunimas, bendrojo ugdymo mokyklų 10-12 klasių moksleiviai (16-19 m. amžiaus). Numatoma, kad projekte dalyvaus 75 asmenys. Kitos projekto tikslinės grupės: mokyklų bendruomenės; mokytojai ir jaunimo darbuotojai ir plačioji visuomenė.

Projekto veiklos:

  1. Stalo žaidimo „Strateginės reakcijos“ išleidimas. Stalo žaidimaą gali žaisti 2-6 žaidėjai (arba 2-6 žaidėjų komandos) ir jis skirtas jaunimui mokytis bendrauti ir problemas spręsti be neapykantą kurstančios kalbos, vienas kito žeminimo ir diskriminavimo dėl lyties.
  2. Mokymo užsiėmimai jaunimui, skirti mažinti neapykantą kurstančią kalbą (ypač dėl lyties), smurtą lyties pagrindu ir kovai prieš diskriminaciją dėl lyties. Mokymo užsiėmimuose bus pristatytas ir išbandytas žaidimas „Strateginės reakcijos“, siekiant jaunus žmones sudominti, taikant inovatyvų ir kūrybišką mokymo metodą. Bus organizuoti 3 seminarai Vilniuje ir Šalčininkuose, kiekvieno trukmė – 8 ak. val. Viename užsiėmime dalyvaus vidutiniškai 25 asmenys, viso – 75 asmenys.
  3. Projekto baigiamoji konferencija, skirta mokyklų ir savivaldos atstovams, pristatyti projektą, smurto lyties pagrindu problematiką jaunimo tarpe, sukurtą žaidimą. Jos metu bus dalinami žaidimai kitų mokyklų ir institucijų atstovams. Renginio trukmė – 4 val.
  4. Projekto viešinimas internetinėje erdvėje.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn.

Projekto įgyvendinamas gavus Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos paramą per EEE finansinį mechanizmą.

***

Jaunimas mokėsi pilietiškumo

2020-12-18

2020 m. gruodžio 18 d. įgyvendinant projektą Tau laikas veikti!Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos GII ir GIII klasių moksleiviams buvo surengtas seminaras „Kodėl savanorystei TAIP?“. Mokymuose dalyvavo daugiau kaip 60 jaunuolių. Dėl Covid 19 pandemijos mokymai vyko nuotoliniu būdu, kuriuose vedė lektoriai Živilė Paškonytė ir Giedrius Steponavičius.

Mokymuose buvo pristatyta savanorystės samprata, jos svarba kuriant modernią visuomenę. Dalyviai dalyvavo virtualioje edukacinėje viktorinoje, dalinosi turima savanoriškos veiklos patirtimi, diskutavo apie platesnes įsitraukimo į savanoriškas veiklos galimybes.

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos direktorės pavaduotoja Leokadija Palevič neabejoja, kad tokie mokymai aktualūs jauniems žmonėms, kadangi suteikia žinių kaip tinkamai planuoti ir organizuoti prasmingas savirealizacijos formas.

Projektas skirtas stiprinti Šalčininkų jaunimo dalyvavimą visuomeninėje veikloje ugdant jų savanorystės kompetencijas. Jį įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras bendradarbiaujant su Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija. Remia Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pagal Jaunimo projektų konkursą.

***

             image002                           image001

Šalčininkų rajono vaikai ir jaunimas ugdosi menines ir sveikos gyvensenos kompetencijas

2020-09-07

Dėl COVID19 pandemijos pristabdytos projekto „Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“ edukacinės veiklos vėl atnaujintos. Smagu matyti jaunuolių akyse didelį norą tęsti pradėtus meno srities ir fizinio aktyvumo užsiėmimus. Tikimės, kad esate visi sveiki ir žvalūs, o Jūsų gera energija ir entuziazmas įprasmins mūsų pastangas plėtoti sveikos gyvensenos idėjas Šalčininkų rajone.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo rugsėjo mėn. Kalesninkų seniūnijos Kalesninkų k. vyksta meno terapijos užsiėmimai „(Ne)suvaidinti jausmai“, o Dainavos seniūnijos Dainavos k. – fizinio aktyvumo užsiėmimai „Technologijos į pagalbą kūnui“. Preliminariai užsiėmimai vyks iki 2021 m. sausio mėn. Užsiėmimų tikslas – gerinti dalyvių emocinę ir fizinę sveikatą, prasmingai ir kūrybiškai praleisti laisvalaikį, formuoti teigiamas nuostatas į nuolatinį fizinį aktyvumą.

Įgyvendinant ES struktūrinės paramos projektą „Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“ nuo projekto pradžios įvairiose veiklose dalyvavo daugiau kaip 200 Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. ES parama skirta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijos veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ priemonę.

įProjektą įgyvendina VšĮ „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ kartu su partneriais Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija ir Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija

***

2020-03-16

Dėl COVID19 pandemijos užsiėmimai Šalčininkų rajono vaikams ir jaunimui šiuo metu nevyksta. Šalčininkų švietimo ir informavimo centras linki visiems būti sveikiems, o atsiradus galimybei, vėl kviesime Jus į meno ir fizinio aktyvumo užsiėmimus.

 .***

             image001                           image002

Tęsiami užsiėmimai Šalčininkų rajono vaikams ir jaunimui

2020-01-06

Įgyvendinant ES struktūrinės paramos projektą „Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“ nuo 2020 m. sausio mėnesio virš 30 Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo dalyvauja meno srities ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose, kurių tikslas – gerinti dalyvių emocinę ir fizinę sveikatą, prasmingai ir kūrybiškai praleisti laisvalaikį, formuoti teigiamas nuostatas į nuolatinį fizinį aktyvumą. Užsiėmimai vyksta Šalčininkuose, Gerviškių bei Butrimonių seniūnijose. Preliminariai užsiėmimai vyks iki 2020 m. gegužės mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. ES parama skirta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijos veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ priemonę.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ kartu su partneriais Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija ir Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija.

***

             image001                           image002

Užsiėmimai Šalčininkų rajono vaikams ir jaunimui

2019-10-08

Įgyvendinant ES struktūrinės paramos projektą „Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“ nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio virš 70 Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo dalyvauja meno srities ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose, kurių tikslas – gerinti dalyvių emocinę ir fizinę sveikatą, prasmingai ir kūrybiškai praleisti laisvalaikį, formuoti teigiamas nuostatas į nuolatinį fizinį aktyvumą. Užsiėmimai vyksta Šalčininkuose ir kitose Šalčininkų rajono savivaldybės seniūnijose (Dainavos, Butrimonių, Kalesninkų) ir tęsis iki 2019 m. gruodžio mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. ES parama skirta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijos veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ priemonę.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ kartu su partneriais Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija ir Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija.

***

             image001                           image002

Šalčininkų rajono vaikai ir jaunimas dalyvavo sveikatingumo ugdymo žygiuose

2019-08-19

Įgyvendinant ES struktūrinės paramos projektą „Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“ 2019 m. rugpjūčio mėn. Šalčininkų rajono vaikai ir jaunimas dalyvavo renginiuose skatinančiuose vaikų ir jaunimo aktyvų ir turiningą gyvenimo būdą.

2019 m. rugpjūčio 16 d. 25 projekto dalyviai išmėgino jėgas vienos dienos žygyje „Esam šaunūs keliauninkai“ maršrutu Dieveniškės – Norviliškės. Jo metu dalyviai mokėsi kaip pasiruošti žygiui, kaip teisingai pasirinkti aprangą ir avalynę, kokią atlikti pramankštą. Ne mažiau svarbus buvo psichologinis pasirengimas ir žygio tikslo iškėlimas bei šio tikslo prisiminimas kaskart, kai žygiuojant užklupdavo nuovargio banga. Žygiuojant dalyviams buvo aiškinama apie vandens svarbą, tinkamo maisto pasirinkimą ir būdus greitai atgauti jėgas ir numalšinti skausmą kojose. Žygeiviai grįžo vakare atlaikę nemažą krūvį, tačiau kupini gerų emocijų ir puikios nuotaikos.

Žygio „Esam šaunūs keliauninkai“ akimirkos:

aZ2019_3

aZ2019_4

aZ2019_5

2019 m. rugpjūčio 17 d. kita 25-ių projekto dalyvių grupė dalyvavo vienos dienos išgyvenimo gamtoje žygyje maršrutu Šalčininkai – Jackonys – Šalčininkai. Pasiekus stovyklavietės vietą buvo mokomasi kurti laužą, paruošti iešmus maisto ruošimui, galąsti peilį, statyti palapinę arba šalašą, suteikti pirmąją pagalbą, atspėti orus, orientuotis vietovėje ir daug kitų įgūdžių, kurie jaunam žmogui gali praversti siekiant išgyventi toli nuo civilizacijos. Taip pat buvo diskutuojama apie fizinio aktyvumo svarbą sveikatai ir gyvenimo tikslų siekimui.

Išgyvenimo gamtoje žygio akimirkos:

aZ_2019_6

aZ2019_6

aZ2019_7

Informacija apie projektą

Projekto tikslas yra skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo tarpe. Projekte dalyvaus ne mažiau kaip 220 vaikų ir jaunimo iki 18 metų amžiaus. Projekte numatyta įgyvendinti sveikatinimą skatinančias iniciatyvas: žygius, sveikos gyvensenos įgūdžius bei įpročius propaguojančius renginius, fizinį aktyvumą skatinančius ir psichinę sveikatą stiprinančius užsiėmimus. Įgyvendinamos priemonės prisidės prie vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos skatinimo bei šių paslaugų prieinamumo didinimo Šalčininkų rajone.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. ES parama skirta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijos veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ priemonę.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ kartu su partneriais Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija ir Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija.

***

             image001                           image002

 Pradedamas vykdyti Šalčininkų rajono jaunimo sveikatingumui stiprinti skirtas projektas

 

2019-06-11

2019 m. birželio 10 d. VšĮ Europos socialinio fondo agentūra ir VšĮ Šalčininkų švietimo ir informavimo centras pasirašė projekto „Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“ įgyvendinimo sutartį. Projekto tikslas yra skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo tarpe.

Projekte dalyvaus ne mažiau kaip 220 vaikų ir jaunimo iki 18 metų amžiaus. Projekte numatyta įgyvendinti sveikatinimą skatinančias iniciatyvas: žygius, sveikos gyvensenos įgūdžius bei įpročius propaguojančius renginius, fizinį aktyvumą skatinančius ir psichinę sveikatą stiprinančius užsiėmimus. Siūlomos priemonės prisidės prie vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos skatinimo bei šių paslaugų prieinamumo didinimo Šalčininkų rajone.

Projektui skirta ES parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijos veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ priemonę.

Projektą įgyvendina VšĮ Šalčininkų švietimo ir informavimo centras kartu su partneriais Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija ir Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija.

***

Jaunimas mokėsi tapti labiau bendruomeniškais

2019-05-24

2019 m. gegužės mėn. įgyvendinant projektą „Veik aktyviai, būk bendruomeniškas“ Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje įvyko du seminarai jaunimui „Aš – svarbi bendruomenės dalis”, kuriuose dalyvavo 50 GII ir GIII klasių mokiniai. Mokymų metu jaunimas analizavo galimybes prisidėti prie bendruomenei aktualių problemų sprendimo, buvo supažindinti su savanoryste ir kitomis pilietinio aktyvumo formomis. Jaunimas išsakė, jų manymu, aktualius klausimus, tokius kaip jaunimo erdvės ir sporto aikštelės, jaunimo darbo galimybės, ežero išvalymas, daugiabučių kiemų išvadavimas nuo automobilių ir kitomis.

Dalyviams buvo įdomu susipažinti su savanoriškos veiklos patirtimis, kurias pristatė Paulė Steponavičiūtė, savanoriavusi ne tik Lietuvoje, bet ir Prancūzijoje bei Kanadoje. Moksleiviai supažindinti su Europos jaunimo parlamento Lietuvoje, Amnesty International veikla ir galimybėmis, kitomis organizacijomis ir pilietinio aktyvumo formomis, jų nauda ne tik visuomenei, bet ir pačiam dalyviui. Dauguma jaunuolių stebėjosi, kiek daug jų aplinkoje savanoriškos veiklos galimybių ir kaip paprasta į jas įsitraukti. Buvo analizuojama, kokios veiklos būtų tinkamos pagal asmenines vertybes ir  padėtų siekti karjeros tikslų. Pasidalinta asmeniniais praktiniais patarimais ir rekomendacijomis. Tik labai maža dalis klausytojų pristatė turintys visuomeninės veiklos patirties, tačiau seminarų pabaigoje dauguma išreiškė susidomėjimą ir aktyviai rinkosi galimas veiklas ateičiai.

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos direktorės pavaduotoja Leokadija Palevič sakė, jog „tokie seminarai labai aktualūs jaunimui, nes padeda formuoti tinkamas vertybines nuostatas, pasirinkti aktyvų gyvenimo kelią bei skatina domėjimąsi bendruomenės gyvenimu.“

Projektas, kurį  įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras bendradarbiaujant su Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija, skirtas tobulinti Šalčininkų jaunimo savanorystės ir socialinius įgūdžius siekiant jų sėkmingos integracijos į visuomenę. Projektą remia Šalčininkų rajono savivaldybės administracija vadovaujantis  Jaunimo projektų konkursu.

***

Skelbiamas inciatyvų konkursas „Aktyvios bendruomenės regionuose“

2019-05-15

Atviros Lietuvos fondas ir Elektrėnų, Šalčininkų bei Kėdainių rajonų savivaldybės kviečia nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas teikti idėjas savo miestui/rajonui/bendruomenei ir dalyvauti konkurse „Aktyvios bendruomenės regionuose“. Plačiau http://olf.lt/skelbiamas-inciatyvu-konkursas-aktyvios-bendruomenes-regionuose/

***

Skirtas finansavimas projektui „Veik aktyviai, būk bendruomeniškas“

2019-03-19

2019 m. kovo mėn. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija  skyrė paramą projektui „Veik aktyviai, būk bendruomeniškas“ pagal Jaunimo projektų konkursą. Projektas skirtas stiprinti Šalčininkų jaunimo motyvaciją aktyviai pilietiniai – socialiniai veiklai per jų savanorystės kompetencijų tobulinimą.

Plačiau http://www.salcininkai.lt/lit/Skelbiamas-jaunimo-projektu-finansavimas/12451/105334

***

Jaunimas mokėsi bendrauti ir valdyti konfliktines situacijas

2018-06-14

Šių metų birželio mėn. Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje įgyvendinant projektą „Jaunimo socialinių įgūdžių lavinimas kaip sąlyga integracijai į visuomenę“ įvyko du seminarai jaunimui, tema: „Bendravimo įgūdžių lavinimas: savęs pažinimas ir konstruktyvus elgesys stresinėse situacijose“. Projektas, kurį  įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras bendradarbiaujant su Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija, skirtas tobulinti Šalčininkų jaunimo socialinius įgūdžius siekiant jų sėkmingos integracijos į visuomenę. Projektą remia Šalčininkų rajono savivaldybės administracija vadovaujantis  Jaunimo projektų konkursu.  Mokymuose dalyvavo daugiau kaip 50 GI, GII ir GIII klasių mokinių.

Seminarų tikslas – padėti jauniems bendruomenės nariams teisingai suvokti save kaip asmenį ir savo vaidmenį visuomenėje. Formuoti pozityvų bendravimą ir bendradarbiavimą, konstruktyvaus elgesio įgūdžius konfliktinėse ir stresinėse situacijose. Bendravimo kultūrą ir problemų sprendimo praktiką formuoja patys gyventojai, natūraliai formuojasi asmens ir bendruomenės santykio tradicija. Seminaro pradžioje Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos direktorės pavaduotoja Leokadija Palevič sakė, jog tokie susitikimai labai svarbūs, nes  „ypač svarbu formuoti jaunimo konstruktyvų suvokimą ir santykį su aplinka, kurti pozityvias sąveikos tradicijas“.

Užsiėmimų metu lektorius Giedrius Steponavičius jaunimą supažindino su konfliktų ir streso dinamika, asmens elgesio ypatumais konfliktinėse situacijose, pozityvaus ir konstruktyvaus elgesio įgūdžiais. Praktinių užduočių metu mokymų dalyviai turėjo progą diskutuoti, analizuoti savo vertybes, jausmus ir emocijas, lyginti su bendruomenės vertybėmis, atrasti kylančių prieštaravimų priežastis. Daugelis dalyvių teigė, kad seminarai buvo įdomūs ir naudingi, leido giliau pažvelgti savo elgesį sudėtingose bendravimo situacijose ir padės konstruktyviai elgtis ateityje. Mokymai vyko pozityvioje atmosferoje, mokymams baigiantis skambėjo dalyvių dainos pritariant fortepijonui ir gitarai.

***

Skirtas finansavimas projektui „Jaunimo socialinių įgūdžių lavinimas kaip sąlyga integracijai į visuomenę“

2018-04-03

2018 m. kovo mėn. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija  skyrė paramą projektui „Jaunimo socialinių įgūdžių lavinimas kaip sąlyga integracijai į visuomenę“ pagal Jaunimo projektų konkursą. Projektas skirtas tobulinti Šalčininkų jaunimo socialinius įgūdžius siekiant jų sėkmingos integracijos į visuomenę. Plačiau http://www.salcininkai.lt/lit/Skelbiamas-jaunimo-projektu-finansavimas/86614

***

Jaunimas mokėsi aktyvaus pilietiškumo paslapčių

2017-05-22

2017 m. gegužės 19 d. įgyvendinant projektą “Būk atsakingas, būk aktyvus” Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje įvyko seminaras „Jaunimo motyvacijos ir pilietinio sąmoningumo skatinimas sprendžiant socialines problemas“. Mokymuose dalyvavo daugiau kaip 25 GIII klasių jaunuoliai.

Kartu su lektoriumi Giedriumi Steponavičiumi, mokymuose dalyvavo politikos mokslų studentė Paulė, turinti įvairios savanoriškos veiklos patirties, dalyvavusi pilietiniuose projektuose ir Europos jaunimo parlamento veikloje. Ji pateikė savanoriškos veiklos pavyzdžių ir įžvalgų. Seminaro metu jaunimas aiškinosi kas yra sąmoningas pilietiškumas, kodėl jis svarbus, nagrinėtos savanorystės ir kitos pilietinio socialinio aktyvumo formos. Vyko diskusijos kaip paskatinti jaunimą daugiau galvoti apie asmeninį indėlį stiprinant pilietinę visuomenę, ieškoti bendraminčių, būdų ir galimybių veikti siekiant kurti norimą bendruomenę ir aplinką. Mokiniai išreiškė savo norą aktyviau dalyvauti rajono visuomeninėse veiklose, taip pat sakė norintys daugiau įvairių seminarų, renginių ir susitikimų su bendraamžiais iš kitų rajonų.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Reginos Markevič  nuomone, neformalusis mokymasis yra svarbi jauno žmogaus pasirengimo savarankiškam gyvenimui dalis. Ugdomas veiklumas ir pilietiškumas, atsakomybė už save ir aplinką yra būtinos savybės planuojant ir kuriant savo gyvenimo karjerą.

Projektas skirtas stiprinti Šalčininkų jaunimo motyvaciją aktyviai pilietiniai – socialiniai veiklai per jų socialinių kompetencijų tobulinimą. Jį įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras bendradarbiaujant su Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija. Remia Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pagal Jaunimo projektų konkursą.

***

Jaunimas mokėsi atsakomybės ir pilietiškumo

2017-05-11

2017 m. gegužės 11 d. įgyvendinant projektą “Būk atsakingas, būk aktyvus” Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje įvyko seminaras „Jaunimo motyvacijos ir pilietinio sąmoningumo skatinimas sprendžiant socialines problemas“. Mokymuose dalyvavo 25 GII klasių mokiniai. Seminaro metu buvo aptariami aktyvaus pilietiškumo klausimai, nagrinėti opūs miesto gyvenimo klausimai, konstruota ateities vizija. Svarstytos jaunimo galimybės daugiau įsitraukti į rajono visuomeninį gyvenimą, savanorystę ir kitas pilietines veiklas.

Kaip teigė Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos pavaduotoja ir projekto koordinatorė Leokadija Palevič mokymų tematika ypač aktuali jaunimui, kuris ieško naujų ir turiningų savęs įprasminimo formų. Galima tikėtis, kad šis renginys pasitarnaus rajono jaunimo pilietinio aktyvumo skatinimui, o galbūt ir naujų pilietinių iniciatyvų atsiradimui.

Projektas skirtas stiprinti Šalčininkų jaunimo motyvaciją aktyviai pilietiniai – socialiniai veiklai per jų socialinių kompetencijų tobulinimą. Jį įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras bendradarbiaujant su Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija. Remia Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pagal Jaunimo projektų konkursą.

***

Programos „EEE stipendijų programa“ baigiamojoje konferencijoje pristatytas projektas

2017-04-26

2017 m. balandžio 25 d. LR švietimo ir mokslo ministerija surengė 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos  „EEE stipendijų programos“  baigiamąją konferenciją. Joje dalyvavo Norvegijos karalystės ambasadorius J. E. Dag Malmer Halvorsen, LR švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas, Centrinės projektų valdymo agentūros Tarptautinių programų valdymo departamento direktorius Artūras Žarnovskis, projektų vykdytojai, pedagogai, švietimo ekspertai.

Konferencijoje direktorė Agata Zarunskaitė pristatė projekto „Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas“ pasiekimus, įgytų žinių ir sukauptos patirties tolimesnį praktinį panaudojimą plėtojant suaugusiųjų švietimą Šalčininkų rajone.

 

***

Skirtas finansavimas projektui “Būk atsakingas, būk aktyvus”

2017-03-14

2017 m. kovo mėn. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija  skyrė paramą projektui „Būk atsakingas, būk aktyvus“ pagal Jaunimo projektų konkursą. Projektas skirtas stiprinti Šalčininkų jaunimo motyvaciją aktyviai pilietiniai – socialiniai veiklai per jų socialinių kompetencijų tobulinimą.

Plačiau http://www.salcininkai.lt/lit/Skirtas-finansavimas-jaunimo-projektams-/63834

***

Jančiūnuose aptarta suaugusiųjų švietimo plėtra Šalčininkų rajone

2016-09-19

Šalčininkų r. Jančiūnų universaliame daugiafunkciame centre rugsėjo 16 d. įvyko projekto „Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas“ baigiamasis renginys. Tarptautinėje konferencijoje pranešimus skaitė VšĮ Šalčininkų švietimo ir informavimo centro ir Islandijos Jafnréttishús organizacijos atstovai, vyko praktinis darbas grupėse. Besimokantieji pagilino žinias apie suaugusiųjų švietimo situaciją šalyje ir Šalčininkų rajone, klausėsi Islandijos andragogų pranešimų apie jų sukauptą metodinę patirtį tarpkultūriniame suaugusiųjų ugdyme. Suaugusiųjų švietėjai aptarė projekto vykdytojų parengtas rekomendacijas savivaldybei ir ieškojo būdų, kaip jas efektyviau įdiegti savivaldos politiniame ir praktiniame lygmenyse siekiant įgyvendinto projekto rezultatų ilgalaikio ir tvaraus poveikio suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi plėtrai.

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 30  Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir švietimo skyriaus darbuotojų, savivaldybei pavaldžių ir nepavaldžių suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovų.

„Jei konferencija projekte buvo baigiamasis renginys, tai Šalčininkų rajono savivaldybei ir suaugusiųjų švietimo bendruomenei ji tapo atspirties tašku tolimesnei aktyviai, kūrybingai ir bendradarbiavimu tarp visų suinteresuotų šalių grįstai veiklai kelerių ar net keliolikos metų perspektyvai“, – teigia Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Markevič.

Projektą, kuris finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą programą Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“, įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras kartu su partneriu Jafnréttishús iš Islandijos glaudžiai bendradarbiaujant su Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriumi.

***

Šalčininkų rajono švietimo bendruomenei pristatytas projektas

2016-08-31

Šalčininkų rajono savivaldybėje rugpjūčio 29 dieną buvo pristatytas projektas „Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas“. Daugiau kaip 20 Šalčininkų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovų susipažino su projektu, jo pasiektais rezultatais.

Projekto pagrindinis tikslas – didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas. Projekto veiklos skirtos stiprinti Šalčininkų rajono mokymosi visą gyvenimą sistemą bei tobulinti suaugusiųjų švietimo darbuotojų tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą remiantis Islandijos vietos savivaldos bei partnerio Jafnréttishús patirtimi.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos, Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo, neformalųjį švietimą vykdančių institucijų bei pareiškėjo organizacijos atstovų vadybinis ir pedagoginis personalas dalyvavo dviejose kvalifikacijos tobulinimo stažuotėse Islandijoje birželio mėn. Stažuotėse kvalifikaciją kėlė 20 asmenų. Stažuotėse įgytos žinios ir patirtis reikšminga kiekvienam turtinant savo profesinę veiklą bei tobulinant Šalčininkų rajono suaugusiųjų švietimo plėtros politiką.

Viešinimo renginys buvo naudingas jo dalyviams, nes susipažino su vykdomu projektu, suaugusiųjų švietimo situacija Lietuvoje, tarpkultūrinio ugdymo bei kultūrinio intelekto sampratomis, gerąja Islandijos patirtimi organizuojant tarpkultūrinį ugdymą, naujovėmis suaugusiųjų neformaliojo švietimo srityje bei suaugusiųjų švietimo plėtros galimybėmis Šalčininkų rajono savivaldybėje.

Projektą, kuris finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą programą Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“, įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras kartu su partneriu Jafnréttishús iš Islandijos glaudžiai bendradarbiaujant su Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriumi.

***

Šalčininkų švietimo institucijų atstovai susipažino su Islandijos patirtimi

2016-07-08

Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir neformalųjį švietimą vykdančių institucijų andragoginis bei pedagoginis personalas birželio mėnesio 19 – 25 dieniomis lankėsi Islandijoje, kurioje vyko kvalifikacijos tobulinimo stažuotė. Ji buvo organizuota įgyvendinant projektą „Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas“, kuriuo siekiama didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas.

Stažuotės tikslas – susipažinti su Islandijos partnerio Jafnréttishús ir kitų švietimo institucijų patirtimi vykdant suaugusiųjų neformalųjį švietimą (pirmiausia tarpkultūrines kompetencijas), sužinoti, kaip veiksmingiau organizuoti ugdymo procesą, kitataučių įsitraukimą į neformalųjį mokymąsi siekiant jų sklandesnio integravimosi visuomenėje.

Sugrįžę stažuotės dalyviai planuoja savo darbe naudoti suaugusiųjų mokymo principus ir metodus, kurie sėkmingai taikomi Islandijoje. Islandijos andragogai teigia, kad organizuojant mokymus suaugusiems, būtina labiau orientuotis ne į konkrečių žinių teikimą (tuo, anot Islandijos andragogų, turėtų užsiimti profesinio mokymo įstaigos ar universitetai), o į bendrųjų kompetencijų ugdymą. Organizuodami savo ugdymo veiklą, jie vengia tradiciškai organizuojamų užsiėmimų, stengiasi išeiti už mokymo klasės ar mokymo institucijos ribų. Praktinė, o ne sausa akademinė veikla Islandijoje taikoma ir organizuojant įvairius su tarpkultūriniu bendradarbiavimu, įvairių tautų kultūrų pažinimu susijusius renginius.

Projektą, kuris finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą programą Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“, įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų Švietimo ir informavimo centras kartu su partneriu Jafnréttishús iš Islandijos, glaudžiai bendradarbiaudami su Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi.

***

Pažintis su Islandijos patirtimi suaugusiųjų švietimo srityje

2016-06-20

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos bei švietimą vykdančių institucijų atstovai birželio mėnesio 6 – 11 dienomis dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo stažuotėje Islandijoje. Ji buvo organizuota įgyvendinant projektą „Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas“. Projekto pagrindinis tikslas – didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas.

Stažuotės dalyviai kartu su projekto partneriu Jafnréttishús analizavo suaugusiųjų švietimo situaciją Islandijoje ir Lietuvoje, šalių švietimo srities panašumus ir skirtumus, aptarė kaip reikėtų veiksmingiau planuoti, koordinuoti ir diegti edukacines veiklas kitataučiams suaugusiesiems savivaldos lygmeniu. Stažuotėje naudingos buvo diskusijos su Hafnarfjorduro regiono administracijos atstovais apie savivaldos atstovų įdirbį suaugusiųjų švietimo srityje, švietimo planavimo ir įgyvendinimo aspektus Islandijoje, tarpkultūrinio mokymo specifiką. Stažuotės metu gauta informacija bus naudinga rengiant rekomendacijas Šalčininkų rajono savivaldai dėl suaugusiųjų neformaliojo švietimo plėtros panaudojant Islandijos gerąją patirtį.

Projektą, kuris finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą programą Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“, įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras kartu su partneriu Jafnréttishús iš Islandijos, glaudžiai bendradarbiaudami su Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriumi.

***

Savivaldybėje pristatytas suaugusiųjų švietimo projektas

2016-02-04

Šalčininkų rajono savivaldybėje vasario 4 dieną buvo pristatytas projektas „Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas“. 30 Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir švietimo skyriaus darbuotojų, savivaldybei pavaldžių ir nepavaldžių suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovų susipažino su 2015 m. rudenį startavusiu projektu, kurio pagrindinis tikslas – didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas. Projektą, kuris finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą programą Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“, įgyvendina viešoji įstaiga „Šalčininkų švietimo ir informacijos centras“ bendradarbiaudama su Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ir islandų organizacija Jafnréttishús.

Projekte numatyta įgyvendinti veiklas, nukreiptas į Šalčininkų rajono mokymosi visą gyvenimą sistemos bei suaugusiųjų švietimo darbuotojų tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą perimant patirtį iš Islandijos partnerio Jafnréttishús, kuris turi ilgametę patirtį dirbdamas su įvairių tautų ir šalių atstovais atvykusiais ar gyvenančiais Islandijoje. 20 Šalčininkų savivaldybės administracijos ir švietimo institucijų atstovų turės galimybę dalyvauti kvalifikacijos kėlimo stažuotėse Islandijoje, mokytis iš šios šalies gerosios patirties ir grįžę taikyti įgytas žinias savo tolimesnėje švietimo veikloje.

Renginys buvo naudingas dalyviams iš įvairių švietimo institucijų, nes suteikė galimybę ne tik išklausyti informaciją apie projektą, bet aptarti naujoves ir aktualijas suaugusiųjų neformaliojo švietimo srityje bei švietimo vystymo galimybes Šalčininkų rajono savivaldybėje.

***

Pristatyta projekto pažanga

2016-01-25

2016 m. sausio 22 d. LR švietimo ir mokslo ministerija surengė renginį, skirtą įvertinti projektų paremtų pagal programą „EEE stipendijų programa“ pažangą. Renginyje dalyvavo Norvegijos tarptautinio bendradarbiavimo švietimo srityje centro atstovė Veena Gill, Švietimo ir mokslo ministerijos bei VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atsakingi darbuotojai, visų projektų atstovai. Pastarieji išsamiai pristatė vykdomus projektus. Buvo aptarta projektų bendradarbiavimo galimybės. Svečias iš Norvegijos džiaugėsi prasmingais suaugusiųjų švietimo srityje įgyvendinamais projektais.

Susitikimo metu direktorė Agata Zarunskaitė pristatė projekte „Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas“ atliktas ir vykdomas veiklas, pateikė informaciją apie artimiausius suplanuotus darbus.

***

Nuo 2015 m. spalio mėn. kartu su partneriu iš Islandijos Jafnréttishús organizacija vykdomas projektas „Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas“. Projektą finansuoja 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa LT08 “EEE stipendijų programa”. Trukmė 12 mėnesių.