Home » Apie projektą

Apie projektą

Nuo 2015 m. spalio mėn. kartu su partneriu iš Islandijos Jafnréttishús organizacija vykdomas projektas „Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymęsi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas”. Projektą finansuoja 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa LT08 “EEE stipendijų programa”. Trukmė 12 mėnesių.

Projektu siekiama didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymęsi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas. Projekto veiklos sufokusuotos į Šalčininkų rajono mokymosi visą gyvenimą sistemos bei suaugusiųjų švietimo darbuotojų tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą perimant Islandijos patirtį.

Projekto tikslinės grupės – pareiškėjo ir partnerio atstovai, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir švietimo skyriaus darbuotojai, savivaldybei pavaldžių ir nepavaldžių suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų vadybinis, administracinis ir pedagoginis personalas, kiti mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojai.

Įvertinkite mūsų skelbiamą informaciją