Home » Projektai

Projektai

Vykdomi projektai

2023-06-12

aa

PROJEKTAS „ŠALČININKŲ RAJONO VYRESNIO AMŽIAUS ASMENŲ PSICHOLOGINIO ATSPARUMO ĮGŪDŽIŲ IR SOCIALINIŲ-EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ STIPRINIMAS PASITELKIANT BIBLIOTERAPIJOS METODĄ“

 

2023 m. birželio 2 d. VšĮ Šalčininkų švietimo ir informavimo centras ir Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, kurį administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija, pasirašė projekto Šalčininkų rajono vyresnio amžiaus asmenų psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant biblioterapijos metodą finansavimo sutartį.

Projekto trukmė: 2023 m. birželio 2 d. – 2023 m. gruodžio 29 d.

Projektui skirtas finansavimas – 49064,00 eurų.

Projekto tikslas – stiprinti 72-ų Šalčininkų rajono savivaldybės vyresnio amžiaus asmenų psichinę sveikatą ir mažinti emocinį vienišumą dalyvaujant jiems 24 akad. val. trukmės biblioterapijos užsiėmimų kurse.

Pagrindinės projekto veiklos:

 • Praktinio vadovo Biblioterapijos metodika darbui su vyresnio amžiaus asmenims parengimas;
 • Biblioterapijos užsiėmimų organizavimas ir vykdymas bei poveikio tikslinei grupei vertinimas. Užsiėmimai (24 akad. val.) bus vykdomi pagal parengtą praktinį vadovą.

Laukiami rezultatai:

 • Parengtas praktinis vadovas Biblioterapijos metodika darbui su vyresnio amžiaus asmenimis;
 • Biblioterapijos užsiėmimus numatoma surengti 6 dalyvių grupėms;
 • Numatoma, kad užsiėmimuose dalyvaus 70 projekto tikslinės grupės dalyvių.

Poveikis – tikimasi, kad senjorai  įgis reikiamų žinių ir įgūdžių iškylančių psichosocialinių problemų savarankiškam sprendimui, gebės suvokti ir įveikti sudėtingus jausmus ir patirtis, pakils jų savigarba ir savęs vertinimas. Padidės jų socialinio bendravimo galimybės, kadangi užsiėmimuose formuosis socializacijos ir tarpusavio paramos terpė, kurioje vyresnio amžiaus asmenys, tarpusavy bendraudami ir dalindamiesi patirtimi, sukurs kokybišką tarpusavio ryšį, teiks vieni kitiems emocinę paramą, taip vienišumą pakeisdami vidine ramybe ir gyvenimo pilnatve.

 Projektą įgyvendina partneriai – VšĮ Šalčininkų švietimo ir informavimo centras (projekto vykdytojas), Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Šalčininkų lenkų trečiojo amžiaus universitetas.

Projektas finansuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija. Parama skirta pagal visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo prioriteto 4.1.3. priemonę „Pažeidžiamų visuomenės grupių psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant kultūros ir meno intervencijas“.

***

Baigti projektai

 1. Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas, 2019-2022 m. Pareiškėjas viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras. Partneriai: Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija ir Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija. Parama suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijos veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ priemonę.
 2. Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose, 2020-2022 m.  Pareiškėjas viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras. Parama suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ priemonę.
 3. Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose (II), 2020-2022 m.  Pareiškėjas viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras. Parama suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ priemonę.
 4. Žaisk už savo teises! Inovatyvios strategijos prieš seksizmą ir diskriminaciją, 2020-2021 m. Pareiškėjas Moterų informacijos centras. Partneris viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras. Rėmė Aktyvių piliečių fondas.
 5. Jaunimo socialinių įgūdžių lavinimas kaip sąlyga integracijai į visuomenę, 2018 m. Pareiškėjas viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras. Rėmė Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pagal Jaunimo projektų konkursą.
 6. Būk atsakingas, būk aktyvus, 2017 m. Pareiškėjas viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras. Rėmė Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pagal Jaunimo projektų konkursą.
 7. Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas, 2015-2016 m. Pareiškėjas viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras. Partneris Jafnréttishús organizacija iš Islandijos. Finansuotas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą programą Nr. LT08 „EEE stipendijų programa”.
 8. Kurdami bendradarbiavimo tiltus „ESAME KARTU“ II, 2015 m. Pareiškėjas Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija. Partneriai: viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija. Rėmė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
 9. Kurdami bendradarbiavimo tiltus „ESAME KARTU“, 2014 m. Pareiškėjas Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija. Partneriai: viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras, Druskininkų amatų mokykla. Rėmė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
 10. Tarpkultūrinio švietimo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose, 2011-2013 m. Pareiškėjas Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija.  Partneriai: viešoji įstaiga „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“, Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinė mokykla, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul vidurinė mokykla, Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija, Utenos Dauniškio gimnazija ir Šiaulių Simono Daukanto gimnazija. Parama suteikta pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2.-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.
 11. Pozityvi tėvystė – 1. Šiuolaikinės prevencinės programos tėvams taikymas Šalčininkų rajone ir Vilniuje, 2009 m. Partneris Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba. Rėmė Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Įvertinkite mūsų skelbiamą informaciją