Home » Projektai

Projektai

Baigti projektai

  1. Jaunimo socialinių įgūdžių lavinimas kaip sąlyga integracijai į visuomenę, 2018 m. Pareiškėjas viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras. Rėmė Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pagal Jaunimo projektų konkursą.
  2. Būk atsakingas, būk aktyvus, 2017 m. Pareiškėjas viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras. Rėmė Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pagal Jaunimo projektų konkursą.
  3. Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas, 2015-2016 m. Pareiškėjas viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras. Partneris Jafnréttishús organizacija iš Islandijos. Finanansuotas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą programą Nr. LT08 „EEE stipendijų programa”.
  4. Kurdami bendradarbiavimo tiltus „ESAME KARTU“ II, 2015 m. Pareiškėjas Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija. Partneriai: viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija. Rėmė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
  5. Kurdami bendradarbiavimo tiltus „ESAME KARTU“, 2014 m. Pareiškėjas Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija. Partneriai: viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras, Druskininkų amatų mokykla. Rėmė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
  6. Tarpkultūrinio švietimo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose, 2011-2013 m. Pareiškėjas Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija.  Partneriai: viešoji įstaiga „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“, Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinė mokykla, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul vidurinė mokykla, Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija, Utenos Dauniškio gimnazija ir Šiaulių Simono Daukanto gimnazija. Parama suteikta pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2.-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.
  7. Pozityvi tėvystė – 1. Šiuolaikinės prevencinės programos tėvams taikymas Šalčininkų rajone ir Vilniuje, 2009. Partneris Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba. Rėmė Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.į
Įvertinkite mūsų skelbiamą informaciją