Home » Apie mus

Apie mus

Kas mes? Viešoji įstaiga „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ įkurtas 2009 m. Esame pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus įstatymus siekiant tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

Misija yra stiprinti ir skatinti Šalčininkų rajono švietimo, socialinę, ekonominę plėtrą, teikiant krašto poreikius atitinkančias informavimo, švietimo, socialines, ekonomines, psichologines, konsultacines, tyrimų ir kitas paslaugas gyventojams ir juridiniams asmenims.

 

Publikacijos apie mus:

 • Спасибо Вам!//Шальчя, 2022-09-02 d.
 • Ukrainos karo pabėgėliai kviečiami mokytis lietuvių kalbos, 2022-08-09 d. Šaltinis – https://salcininkai.lt/skelbimai/397/ukrainos-karo-pabegeliai-kvieciami-mokytis-lietuviu-kalbos:14176
 • Жительницы Шальчининкай работу нашли еще до окончания обучения//Шальчя, 2022-01-07 d.
 • Šalčininkietės darbą susirado dar nesibaigus mokymams, 2022-01-06 d. Šaltinis – http://www.salcia.lt/be-kategorijos/salcininkietes-darba-susirado-dar-nesibaigus-mokymams/
 • Жительниц Шальчининкского района популярной профессии обучал знаменитый мастер//Шальчя, 2021-12-17 d.
 • Paklausios profesijos šalčininkietes mokė garsi meistrė, 2021-12-07 d. Šaltinis –  http://www.salcia.lt/be-kategorijos/paklausios-profesijos-salcininkietes-moke-garsi-meistre/
 • Pradedamas vykdyti Šalčininkų rajono jaunimo sveikatingumui stiprinti skirtas projektas, 2019-06-11 d. Šaltinis – https://www.butrimoniuakg.lt/pradedamas-vykdyti-salcininku-rajono-jaunimo-sveikatingumui-stiprinti-skirtas-projektas/
 • Pradedamas vykdyti Šalčininkų rajono jaunimo sveikatingumui stiprinti skirtas projektas, 2019-06-11 d. Šaltinis – http://www.sniadeckio.salcininkai.lm.lt/wp-content/uploads/2019/08/2019-06-11-info..pdf
 • Jaunimas mokėsi tapti labiau bendruomeniškais, 2019-05-28 d. Šaltinis – http://www.salcininkai.lt/lit/Jaunimas-mokesi-tapti-labiau-bendruomeniskais-/109359
 • Jaunimas mokėsi bendrauti ir valdyti konfliktines situacijas, 2018-06-19 d. Šaltinis – http://www.salcininkai.lt/lit/Jaunimas-mokesi-bendrauti-ir-valdyti-konfliktines-situacijas-/91438
 • Jaunimas mokėsi aktyvaus pilietiškumo paslapčių, 2017-05-23 d. Šaltinis – http://salcininkai.lt/lit/Jaunimas-mokesi-aktyvaus-pilietiskumo-paslapciu/69241
 • Jaunimas mokėsi atsakomybės ir pilietiškumo, 2017-05-24 d. Šaltinis – http://vilniauskrastas.lt/jaunimas-mokesi-atsakomybes-ir-pilietiskumo/
 • Jaunimas mokėsi atsakomybės ir pilietiškumo, 2017-05-15 d. Šaltinis – http://salcininkai.lt/lit/Jaunimas-mokesi-atsakomybes-ir-pilietiskumo/68684
 • Savivaldybėje pristatytas suaugusiųjų švietimo projektas//Šalčios žinios, 2016-02-12 d.
 • Šalčininkų rajono savivaldybėje įgyvendinamas švietimo projektas//Lietuvos žinios, 2016-04-02 d.
 • Pažintis su Islandijos patirtimi suaugusiųjų švietimo srityje//Šalčios žinios, 2016-07-08 d.
 • Šalčininkų švietimo institucijų atstovai susipažino su Islandijos patirtimi//Šalčios žinios, 2016-07-22 d.
 • Šalčininkų rajono švietimo bendruomenei pristatytas projektas//Šalčios žinios, 2016-09-09 d.
 • Jančiūnuose aptarta suaugusiųjų švietimo plėtra Šalčininkų rajone//Šalčios žinios, 2016-09-23 d.
 • Seminaras apie suaugusiųjų švietimo galimybes, 2016-02-05 d. Šaltinis – http://www.salcininkai.lt/go.php/lit/Seminaras-apie-suaugusiuju-svietimo-galimybes/8671/1
 • Tarpkultūrinio švietimo mokytojai – novatoriai Šiauliuose, 2012-06-22 d. Šaltinis – http://etaplius.lt/tarpkulturinio-svietimo-mokytojai-novatoriai-siauliuose
 • „Šalčios žinios“, 2009-11-27 d. (leidinys rusų kalba).
 • „Alytaus naujienos“, 2009-11-28 d.
 • „Gyvenimas“, 2009-12-02 d.
Įvertinkite mūsų skelbiamą informaciją