Home » Apie mus

Apie mus

Kas mes? Viešoji įstaiga „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ įkurtas 2009 m. Esame pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus įstatymus siekiant tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

Misija yra stiprinti ir skatinti Šalčininkų rajono švietimo, socialinę, ekonominę plėtrą, teikiant krašto poreikius atitinkančias informavimo, švietimo, socialines, ekonomines, psichologines, konsultacines, tyrimų ir kitas paslaugas gyventojams ir juridiniams asmenims.

 

Publikacijos apie mus:

 1. Projektas „Šalčininkų rajono vyresnio amžiaus asmenų psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant biblioterapijos metodą“, 2023-06-15 d. Šaltinis – https://svsb.lt/lt/naujienos/aktualijos/2023/06/projektas-salcininku-rajono-vyresnio-amziaus-asmenu-psichologinio-atsparumo-igudziu-ir-socialiniu-emociniu-kompetenciju-stiprinimas-pasitelkiant-biblioterapijos-metoda
 2. 2023 m. rugsėjį prasidės biblioterapijos užsiėmimai Šalčininkų rajono vyresnio amžiaus asmenims, 2023-08-30 d. Šaltinis – https://svsb.lt/lt/naujienos/aktualijos/2023/08/2023-m-rugseji-prasides-biblioterapijos-uzsiemimai-salcininku-rajono-vyresnio-amziaus-asmenims
 3. Jauniesiems šalčininkiečiams patinka gyventi sveikai, aktyviai ir turiningai, 2023-01-16 d. Šaltinis – http://www.salcia.lt/be-kategorijos/jauniesiems-salcininkieciams-patinka-gyventi-sveikai-aktyviai-ir-turiningai/
 4. Юным жителем Шальчининкского района нравится жить здорово, активно и содержательно//Шальчя, 2023-01-13 d.
 5. Спасибо Вам!//Шальчя, 2022-09-02 d.
 6. Ukrainos karo pabėgėliai kviečiami mokytis lietuvių kalbos, 2022-08-09 d. Šaltinis – https://salcininkai.lt/skelbimai/397/ukrainos-karo-pabegeliai-kvieciami-mokytis-lietuviu-kalbos:14176
 7. Жительницы Шальчининкай работу нашли еще до окончания обучения//Шальчя, 2022-01-07 d.
 8. Šalčininkietės darbą susirado dar nesibaigus mokymams, 2022-01-06 d. Šaltinis – http://www.salcia.lt/be-kategorijos/salcininkietes-darba-susirado-dar-nesibaigus-mokymams/
 9. Жительниц Шальчининкского района популярной профессии обучал знаменитый мастер//Шальчя, 2021-12-17 d.
 10. Paklausios profesijos šalčininkietes mokė garsi meistrė, 2021-12-07 d. Šaltinis –  http://www.salcia.lt/be-kategorijos/paklausios-profesijos-salcininkietes-moke-garsi-meistre/
 11. Pradedamas vykdyti Šalčininkų rajono jaunimo sveikatingumui stiprinti skirtas projektas, 2019-06-11 d. Šaltinis – https://www.butrimoniuakg.lt/pradedamas-vykdyti-salcininku-rajono-jaunimo-sveikatingumui-stiprinti-skirtas-projektas/
 12. Pradedamas vykdyti Šalčininkų rajono jaunimo sveikatingumui stiprinti skirtas projektas, 2019-06-11 d. Šaltinis – http://www.sniadeckio.salcininkai.lm.lt/wp-content/uploads/2019/08/2019-06-11-info..pdf
 13. Jaunimas mokėsi tapti labiau bendruomeniškais, 2019-05-28 d. Šaltinis – http://www.salcininkai.lt/lit/Jaunimas-mokesi-tapti-labiau-bendruomeniskais-/109359
 14. Jaunimas mokėsi bendrauti ir valdyti konfliktines situacijas, 2018-06-19 d. Šaltinis – http://www.salcininkai.lt/lit/Jaunimas-mokesi-bendrauti-ir-valdyti-konfliktines-situacijas-/91438
 15. Jaunimas mokėsi aktyvaus pilietiškumo paslapčių, 2017-05-23 d. Šaltinis – http://salcininkai.lt/lit/Jaunimas-mokesi-aktyvaus-pilietiskumo-paslapciu/69241
 16. Jaunimas mokėsi atsakomybės ir pilietiškumo, 2017-05-24 d. Šaltinis – http://vilniauskrastas.lt/jaunimas-mokesi-atsakomybes-ir-pilietiskumo/
 17. Jaunimas mokėsi atsakomybės ir pilietiškumo, 2017-05-15 d. Šaltinis – http://salcininkai.lt/lit/Jaunimas-mokesi-atsakomybes-ir-pilietiskumo/68684
 18. Savivaldybėje pristatytas suaugusiųjų švietimo projektas//Šalčios žinios, 2016-02-12 d.
 19. Šalčininkų rajono savivaldybėje įgyvendinamas švietimo projektas//Lietuvos žinios, 2016-04-02 d.
 20. Pažintis su Islandijos patirtimi suaugusiųjų švietimo srityje//Šalčios žinios, 2016-07-08 d.
 21. Šalčininkų švietimo institucijų atstovai susipažino su Islandijos patirtimi//Šalčios žinios, 2016-07-22 d.
 22. Šalčininkų rajono švietimo bendruomenei pristatytas projektas//Šalčios žinios, 2016-09-09 d.
 23. Jančiūnuose aptarta suaugusiųjų švietimo plėtra Šalčininkų rajone//Šalčios žinios, 2016-09-23 d.
 24. Seminaras apie suaugusiųjų švietimo galimybes, 2016-02-05 d. Šaltinis – http://www.salcininkai.lt/go.php/lit/Seminaras-apie-suaugusiuju-svietimo-galimybes/8671/1
 25. Tarpkultūrinio švietimo mokytojai – novatoriai Šiauliuose, 2012-06-22 d. Šaltinis – http://etaplius.lt/tarpkulturinio-svietimo-mokytojai-novatoriai-siauliuose
 26. „Šalčios žinios“, 2009-11-27 d. (leidinys rusų kalba).
 27. „Alytaus naujienos“, 2009-11-28 d.
 28. „Gyvenimas“, 2009-12-02 d.
Įvertinkite mūsų skelbiamą informaciją