Home » Projekto veiklos

Projekto veiklos

Projektą sudaro šios pagrindinės veiklų grupės:

 1. Kvalifikacijos tobulinimo stažuotės į Islandiją. Stažuotėse dalyvaus projekto darbuotojai, Šalčininkų rajono švietimo politiką planuojantys, formuojantys ir įgyvendinantys praktinėje veikloje asmenys, Šalčininkų rajono bendrojo ugdymo ir neformalųjį švietimą vykdančių institucijų pedagoginis personalas ir kiti mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojai. Stažuotės kaip nauja ir veiksminga švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo forma yra įteisinta juridiškai bei praktiškai išbandyta nacionalinės svarbos ES struktūrinių fondų projektuose. Jų  metu asmuo praktiškai susipažįsta su priimančios institucijos veiklos patirtimi, įgyja/patobulina savo kompetencijas. Stažuotėmis siekiama padėti švietimo darbuotojams veiksmingiau atsakyti į kintančius visuomenės poreikius švietimo sistemai.
 2. Rekomendacijų vietos savivaldai parengimas ir diegimo iniciavimas dėl neformaliojo švietimo plėtros panaudojant Islandijos gerąją patirtį. Rekomendacijos bus rengiamos pasinaudojant kvalifikacijos tobulinimo stažuočių į Islandiją įgytomis žiniomis ir patirtimi. Tikslas – sukurti prielaidas kryptingam švietimo darbuotojų tarpkultūrinių kompetencijų ugdymui bei planingai organizuoti suaugusiųjų įsitraukimą į mokymosi visą gyvenimą procesą Šalčininkų rajone.
 3. Bendradarbiavimo renginys (tarptautinė konferencija) Lietuvoje.Jis bus surengtas projekto pabaigoje siekiant įvertinti projekte įgytą patirtį, išryškinti projekto naudą, pristatyti parengtas rekomendacijas.

***

Projekto veiklų įgyvendinimas:

 1. Kvalifikacijos tobulinimo stažuotės. Šių metų birželio mėn. kartu su projekto partneriu Jafnréttishús surengėme dvi kvalifikacijos tobulinimo stažuotes į Islandiją. Pirmoje stažuotėje, kuri vyko birželio mėn. 6-11 dienomis dalyvavo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos bei švietimą vykdančių institucijų, pareiškėjo atstovai. Antroje stažuotėje, kuri vyko birželio mėn. 19-25 dienomis  dalyvavo Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir neformalųjį švietimą vykdančių institucijų andragoginis bei pedagoginis personalas, pareiškėjo atstovai. Iš viso stažuotėse kvalifikaciją kėlė 20 asmenų. Stažuotėse įgytos žinios ir patirtis bus panaudotos įgyvendinant kitas projekto veiklas. Veikla įgyvendinta.
 2. Rekomendacijų vietos savivaldai parengimas ir diegimo iniciavimas dėl neformaliojo švietimo plėtros panaudojant Islandijos gerąją patirtį. Šiuo metu rekomendacijos rengiamos. Jas rengiant atliktas tyrimas, bus pasinaudota kvalifikacijos tobulinimo stažuočių į Islandiją metu įgytomis žiniomis ir patirtimi. Rekomendacijos svarbios siekiant sukurti prielaidas kryptingam švietimo darbuotojų tarpkultūrinių kompetencijų ugdymui bei planingai organizuoti suaugusiųjų įsitraukimą į mokymosi visą gyvenimą procesą Šalčininkų rajone. Rekomendacijos bus pristatytos projekto bendradarbiavimo renginyje (tarptautinėje konferencijoje) Šalčininkuose.
 3. Šiuo metu bendradarbiaujant su Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi derinamos viešinimo ir bendradarbiavimo renginių datos.
 4. Projekto viešinimas. Jis užtikrinamas organizuojant viešinimo renginius, talpinant informaciją projekto vykdytojų ir socialinių partnerių internetinėse svetainėse, publikuojant straipsnius žiniasklaidoje.

Viešinimo renginiai:

 1. 2016-02-04 d. projektas pristatytas projekto viešinimo renginyje Šalčininkų rajono savivaldybėje. Dalyvavo 30 Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir švietimo skyriaus darbuotojų, savivaldybei pavaldžių ir nepavaldžių suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovų. Renginio dalyviai susipažino su 2015 m. rudenį startavusiu projektu, kurio pagrindinis tikslas – didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas. Renginys buvo naudingas dalyviams iš įvairių švietimo institucijų, nes suteikė galimybę ne tik išklausyti informaciją apie projektą, bet aptarti naujoves ir aktualijas suaugusiųjų neformaliojo švietimo srityje bei švietimo vystymo galimybes Šalčininkų rajono savivaldybėje.
 2. 2016-01-22 d. projektas pristatytas LR ŠMM surengtame renginyje, kuriame buvo įvertinta projektų paremtų pagal programą „EEE stipendijų programa“ pažanga. Renginyje dalyvavo Norvegijos tarptautinio bendradarbiavimo švietimo srityje centro atstovė Veena Gill, Švietimo ir mokslo ministerijos bei VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atsakingi darbuotojai, visų projektų atstovai.

Straipsniai šalies ir regioninėje žiniasklaidoje:

 • Savivaldybėje pristatytas suaugusiųjų švietimo projektas//Šalčios žinios, 2016-02-12 d.
 • Šalčininkų rajono savivaldybėje įgyvendinamas švietimo projektas//Lietuvos žinios, 2016-04-02 d.
 • Pažintis su Islandijos patirtimi suaugusiųjų švietimo srityje//Šalčios žinios, 2016-07-08 d.
 • Šalčininkų švietimo institucijų atstovai susipažino su Islandijos patirtimi//Šalčios žinios, 2016-07-22 d.
 • Šalčininkų rajono švietimo bendruomenei pristatytas projektas//Šalčios žinios, 2016-09-09 d.
 • Jančiūnuose aptarta suaugusiųjų švietimo plėtra Šalčininkų rajone//Šalčios žinios, 2016-09-23 d.

Projekto viešinimo renginys pristatytas savivaldybės internetinėje svetainėje:

Įvertinkite mūsų skelbiamą informaciją